Yenten Richlist (TOP 1000 at block 95891)

# Address / Owner Balance TXs
1 YejFaoNhNUhTyHvop9zxeCdeoWx6uTrMU9
231111.64689864 YTN 4604
2 YeZMgL98Q3XbyYS5n5yKimHm9Y19btXX1V
96158.85957574 YTN 2315
3 YWuRCNV9A5LdEZPKBioSsTaY6pHX824byo
53500.34920307 YTN 21376
4 YnMJSvmxt57XyNd7o2wKQqXD6oyspytzKc
51733.15825717 YTN 695
5 YfEtiQpf7UfreZrdZ4GDE4mrqeWCAZm9wq
45405.19944160 YTN 14
6 YcJRh1gRjQkxcNaU38BuMKsSUx1WzqHFU6
39140.56818534 YTN 457
7 YaqTeywHzH8LaS9p8VpyymRAbaERKvC7ar
35207.65593923 YTN 41133
8 YbSiXQR4dfFEZnwTaEndCKfEkZswU7fVua
33221.03373325 YTN 2676
9 YUop1h2Ec28psUzxjVLTH3nG9twXiCpPob
33183.36193500 YTN 1326
10 YWiSVFA3QDuHp6rY3SnUeGELGxbeFKPSjY
31417.20328450 YTN 1
11 YbjDtdWFKj87hw9oCHBdPLWukfmUr4Avzy
31208.60709152 YTN 1363
12 YinJQRXCKkSxS8QT49UL5s5cqbmFAwfBmc
30859.00585936 YTN 398
13 YRsfphCat7RGnLckFspHY5ryoj5fsf9pXH
29999.99999999 YTN 56
14 YkhErUEzESfouwUaj4GvuNzEYreLv2RjKR
29188.10249842 YTN 6
15 Yc8tG3euX6Cq61EqWDiqaZHTyNazow57MR
28570.15471865 YTN 4392
16 YbWiZV2Y73GwR15eJzYYLMvN8g1zLQjPFN
26670.33901874 YTN 3
17 YXENJXZNahgDYeFmHfGEa8F97krJvT9rfw
25133.74840187 YTN 2445
18 YbVSCnZH7o3d3QuTjtMZeJcXyhhCHFMJAv
24161.38778008 YTN 302
19 Yf8fxPSQr6m9jNLdskRZcYSKpuo5gegky1
23474.77631516 YTN 1452
20 YnCjiudkfHLQwAjrUUuME3WCiBwrNGKCUA
21888.64482322 YTN 170
21 YSsGXe8JAtGdhv5xXHxt8HhBqueq5GKgM3
21756.18053121 YTN 6
22 YcfurpR7miDFiM1XSDziv3VPaMNys1KCV1
21334.27352430 YTN 1079
23 YdeGNtWBB6hxF6JXoLzTx34ZsuGpHND48h
21012.30393247 YTN 121
24 Yir2sfT6kQMgmQdumDcnSnh3A9Y77NhgKq
21010.00000000 YTN 2
25 YmfcEdU2hs7fYLvzcgfPz5aTHri7WteYAf
20736.74364119 YTN 2420
26 YgENCQ25UVr4DQVVWQXuqPveWtUs9JNNKQ
20660.49534082 YTN 844
27 YmncwveZYuX7rYb7CBY9Ktcx84Uj1BdYWJ
20030.74006717 YTN 782
28 YfqXhRCJkQ5WoZd14Hpfp6sBHWEFSba7v9
20023.43841454 YTN 3049
29 Yh4FDSMDqQ5LpYkCcQ4YMRTuVeCTUTGvvG
20010.00000000 YTN 4
30 YWL4YKEsiVE4Mm31Cz83sDwA6bLey62ASJ
BunnyMining
20000.09090000 YTN 2098
31 YgvY9p5S1SAsdiqrMM1d6XYuMTpUfiocCe
20000.00720000 YTN 24
32 YT4SD5TJcjnkQCP3f2oBdzoPEeQxS6f2DB
19892.86714388 YTN 735
33 YYVCVT9mShCqQFAEayNFT7Mj3bP2FGAEc7
19655.69818656 YTN 912
34 YnAqwj3SP7q8rKU8EVoKYV8StgApXjCNZq
19283.69975962 YTN 13
35 YTgcUKCv6FTVxV3fmLU8kXeWkbK3h11mB9
19271.69119687 YTN 5
36 YacBu41WoX86p4sfWJCd9MZuJn1tMdKSrj
19239.07636396 YTN 12
37 YmCmTMy35tXTfSHeRqUyARq5TgUQxHhz8W
19077.07032484 YTN 1381
38 YYbdACrrbLoPbjUmUmGKvrcSpr4xTgbhz6
18743.71547891 YTN 92
39 YcmcVWijgNV5yvSHdH2aw77KAres6eR4Ai
18545.35827683 YTN 1
40 YbCmwrnKZ1oaDvnoChZFm813tjJBhyQqNt
18508.77402072 YTN 24
41 YZnbFisd5uYPam5grLTNnHq4t2B4mnnK2f
17448.73918475 YTN 307
42 YcTUhATDoPTJ5TpyLzuhdDiLrTyQd5a555
17207.05800635 YTN 156
43 YevmmYLZngLf5Cwwd3ueG9T8Eg8r84J59m
17190.88040610 YTN 713
44 YXx86FAczhRrdbPuQXGQKk8dETbzNrpCYU
16775.36288982 YTN 5
45 YgASoW1BEBuTeYEDqDKFuLS8jvZLNotucW
16767.41735663 YTN 1283
46 YUTSuJd7jQPYPmKtJ5J46xf5Hw3Ts21W3d
16334.01341956 YTN 1024
47 YQiNfcnfLTQqHmoab5G9BCzWGKboJ5sBMH
15814.84518080 YTN 95
48 YdMparxeiQS3DjtbwbxebhD7tJDqyYuS2Q
15800.73882411 YTN 234
49 YT3w9UxM4n7oxJ8bTwJKoxfxnaSB2W9qyX
15637.76421403 YTN 2
50 YiPf6KTQcpxyuqiAJsoz4ioKVbn2gMhLFG
15456.01726822 YTN 75
51 YXvSTsraHvG2urLL3oMm7Xh2ZzxF7VJZvr
15304.39435785 YTN 491
52 YdtbidmsnXdoPFeAAvW3n6mTptuJXJgLeq
15022.92848852 YTN 232
53 Ym4h5x6vjAaNL9mrf64vmGdn2xdunrRFM8
15000.00000000 YTN 1
54 YPm5YQqHSvvzphnoKStoFZSmCDRZidVHuS
15000.00000000 YTN 1
55 YYh2v2EG9rVT6gqFZARXmwkHezVvyYAaBz
14868.69079502 YTN 323
56 YRzjrmKWdkvPgoAJN4UWRmE3xkQsQweUDA
14749.35286923 YTN 333
57 YgUdm8k8yTh1V6pkPvyjNv8XKKfxXh4ALL
14245.46000000 YTN 1
58 YnArZmKv35avA4y8JneuoatVBa42mQxSE9
14039.95344150 YTN 220
59 YWDTnjDDGALeguWtSXUYmYPzQUKKdTxzSF
13833.00000000 YTN 6
60 YUKjviNpUXZKmZhjZmpwVmuiB3mySjsm6Z
13223.53531317 YTN 69
61 YiUvG5Sfs5rpYHT4zRHeLbyn9mdydmDwB2
13133.37711361 YTN 940
62 YTsSAm8nc6PMpsvCRA83eULDjaCNAGi3kq
13016.70000000 YTN 1
63 YfBRRVHGYr6gX6Pmu489xpzceRCa7bDULF
12544.23250000 YTN 35
64 YiGQZUvXX1DrWPUzmNgr3qzG9nzenz3g16
12525.40465827 YTN 118
65 YQ1DYBHZ8U2zCXye9i3iBddhuFrnkurpu5
12497.71822717 YTN 706
66 Ydzbrs74Qu3Pg6TtFmD19JzwVMaxji95cj
12403.70847351 YTN 985
67 YhZtSjJqKRr4yDWA1ALtEeLVK1tPcEXQeQ
12324.90000000 YTN 1
68 YgD4ByGnqviNafUAyJ5nTgCULYye86sU6N
12165.88903407 YTN 4762
69 YWiAHykPDoFPaBPaR4F2VxiABzdYka8qXE
12144.06242371 YTN 1064
70 Yfte9uxyUbgkmc4E2yVMHsxQ7kWWtAo2SX
11866.44825902 YTN 161
71 YZTYSqBR3H5BiL4e1Dajpj4v5y2W4xBmcD
11819.40650030 YTN 1461
72 YQDusi5dKeSjaFArBk8yNBU7oz81SNYKft
11504.97900000 YTN 7
73 YSGdzhbU2oEz12Q7zSrE5srAgoWgcXwixv
11475.82209904 YTN 1604
74 YZmu5BYbEuLdfY6Vcvv2wyduqynf2z8Xet
11464.50294339 YTN 49
75 Ydsb4qBuFnfbZLHAp1PjadeDBTo7jn29C2
11000.77741855 YTN 242
76 YPpRaY4tyJ35zqHebNqrwtvHF2pghg9h1E
10981.06768243 YTN 744
77 YTiezkNvUeo9vNvRYCkcSXnssqAPWGBdn8
10624.41348466 YTN 32
78 YWHn4uNHdKUVAMYBKwsf8kRkHJKPxcgvBd
10274.97600000 YTN 8
79 Yd94TG3Q3NqopRFcKCLLYAUYokUDmB17jx
10231.55608127 YTN 423
80 YTWt3y125LAWqyzCRiF2gKyYhQvbXv8WZg
10219.50007853 YTN 126
81 YeXanFeHX7yfthMtayEPdpgYHSXH3s4avy
10205.88217918 YTN 386
82 YceN4vUiD8hyJSs4HvPGrns4fpBwMKHX8Z
10146.87857211 YTN 95
83 YYPoAjfrfukgKNP5PHNMF4kggW7hM4XbVB
10132.99700000 YTN 1
84 YWD9cufs7D8o8rykJPh212MKCkLf5sHDuS
10126.63174161 YTN 89
85 YXecHgRAHjcCcwuWwj8Dma8WfkqqmTeE6F
10114.91361540 YTN 3
86 YQdd7tP5wxDj2VhNyzPfH34UiFYHDTWyiR
10000.00000000 YTN 5
87 YWTh52gvN4RYfvzGZNAGro6tdwQkB8iXev
10000.00000000 YTN 3
88 YgWy6SkZNneDYGrFo75FcouAXZjtz5LqNs
10000.00000000 YTN 1
89 YcAe7XeVVeUJSuGgKHbHXBPSQ9n5ZsfYgz
10000.00000000 YTN 187
90 YVbErqaoKs42hgLcWjXXZMLDqmcvQVfdvi
9974.79999999 YTN 2
91 YPWXiQpsLdtyLZZtsddqzV7ZypNN7j7Mo2
9958.42479908 YTN 11
92 YmroFjQ9jvztuZehfyKuk55YnbZaceFAyi
9946.38329046 YTN 2670
93 YXPRBZuFNFdWRN3XaNEC7YeJ1xV7qB6baB
9900.00000000 YTN 1
94 YhA9WBAY1wB6583iJZeGC4iWKThg8w4Emb
9839.51700000 YTN 5
95 YjbWntE6ba8X9N7GaTt9jdz2WLLXsp4PfC
9782.46040766 YTN 129
96 YT3owrsawBn2zbgcV4kHvRuuWf9tN2cWpw
9553.24697434 YTN 957
97 YhUwu38KnvPjUQDTNDT8LhsqMxduRKPb8W
9352.30031125 YTN 190
98 Yga93dihQim279voPe3iGknBknxbN2Broy
9150.34666580 YTN 1
99 YWZL2JpAXzyRiYLyvgDKeAu4xSv88DBPxm
9014.41392513 YTN 5
100 YXoqyvYXSjwXNuW1CD8cxv2yAQeczMSLBN
8894.14149037 YTN 578
101 YjMKSTSR1qV6YUYy5uL2WYSy6zjdSgWGQH
8844.80179424 YTN 201
102 Ybh9hFdkuUzdbajubfk4QHRttbJ8dDrQEE
8817.84528880 YTN 1
103 YX4SezDcXJU4w9xN1cxMbj7eX1DyZPNadX
8775.68068874 YTN 1
104 YSP9HAGMMA1ez76FbRMysPPbZbV8DcfFKb
8768.78440250 YTN 292
105 YnVeqfdvWsDTP7AJTYdzZw7dXJHoNBAUQn
8655.29507889 YTN 160
106 YncNu14mxAucHYpwPiy69Xx9na89PrvpC8
8395.21016858 YTN 454
107 YhJVeZWSPzV3YBcuHqcJu73toXsn88fRVk
8199.65521406 YTN 206
108 YSA2xYHQnyShenA1whz7x1RejTu697KJgg
8183.23607415 YTN 135
109 YPfwBXyfyvpLaLmVHYzGUYoNpLEDHy7c17
8129.83403239 YTN 554
110 YjdnVNcYyHhQLG4MgTziJ94TyNDvnECkLV
8062.00000000 YTN 254
111 YSgyFFdrA8CmQ3yEVNvEoA57Li1iTBKpdq
7924.27161774 YTN 50
112 YgwGp5dp3VB6aRK9guZv44D2f8AmjV47pi
7920.42362495 YTN 163
113 YaLw9SsevgALYwKUMHVENo4YBzRdQ4fu8q
7917.65016812 YTN 268
114 YSid17pwTEwgZDgYPNuEsYXoJ7EYkoqV9w
7899.26346399 YTN 683
115 YYx5vdijYzatWWiocxf4Zrw23EWDYoEpnD
7818.61942609 YTN 215
116 YbF6ccV94L5QA4k67ajKffYABDtHCKDbS4
7613.20902533 YTN 14
117 YkiUnvKqLcZox1817zeBmuSEpWS1fnw7yE
7520.26570807 YTN 30
118 YXV84cHumi396uNFKDWfPBToSDshUi7G3s
7508.87154659 YTN 186
119 YZvyWvrRKuZuptYifk5uNku6nj9Ydsjboz
7477.93096188 YTN 2517
120 YS34i76f2c9N42wb2VmJACh9Ap6ipmxGds
7375.78656612 YTN 1046
121 YjUdp3PRbMrCUt5r2uuqUHLpP1dAo8Bagy
7348.43270336 YTN 1298
122 YVUpNpYWhCXRvmscepgWVpUCCoW64h5nGT
7194.39254090 YTN 2027
123 YfxsZosSfN4HXcEuQKifjJMTDjxXaS9EqC
7066.99400000 YTN 2
124 Yf9YrZdZxshgoWzPS9Rw7vjKCNgJESgYxH
7046.34339351 YTN 1433
125 YngpD4XCZYk9WrN7EQc1QbnxpkgWz76CFz
7039.92061999 YTN 134
126 YVnA4yPUZsLQH2AabWhdWsvqKarVyD81LY
7016.23807807 YTN 2362
127 YRdEditeQvYFidzLqLUvbUS3wvN7iih45a
6670.94084318 YTN 66
128 YWrBdTEgE8S1PsrgcDNYxMaTnHShbT87o8
6548.63250386 YTN 1187
129 YdC2zUP3VUDYspCD2cwYqnu1yE1uvpjg5D
6537.30431373 YTN 1522
130 Yf514NfrV4s2TrR3zWLBHSrbuLhPBD8cob
6533.84731233 YTN 835
131 YfC9x8GD1NcMmMPSUWggVGhu4qnfisn38o
6366.08183948 YTN 866
132 YPaZbDahs8g4Tk4rkpvzTHaeFzWaqNPVrh
6255.74154056 YTN 168
133 YkRn383jgLo89acH8YhAX6CVWQCzBpHeyb
6246.75652398 YTN 2405
134 YUi2Ligd8ksEpYDTdLW25YaR3atCov5748
6224.36771629 YTN 213
135 YacXeBsD3sWhczPFnngyhofXQuvjYjb265
6222.02747183 YTN 231
136 YXtFYnxbKnv64d8uZHAaxW8aTLbsec7gY5
6132.15442506 YTN 898
137 YY9KtaxFbzZqqdo1AGovwqeFhc9vSupgHH
6108.33521608 YTN 6
138 YgikrTrrkD3oNS5zpNgaqgJ7dedGvkkCo5
6033.90373619 YTN 330
139 YRsED8BhTUreU5SXpwXrtZ5VnHWkSyAhBP
5941.56664246 YTN 1272
140 YQCLs9Xz2Sm1imLU579zn27FPSUhhbdwhR
5771.97052682 YTN 161
141 YedQ3ufB8LmdsGqjpMRSqarhNY9Q3ebFaZ
5764.00000000 YTN 9
142 YcmbcTiWwCmbcaGQbwwpQChNeU6NSpm5d9
5760.34903751 YTN 840
143 YUFrT4yGUcTYSPF7nYpqgiySH9nTc45vLC
5747.58385503 YTN 770
144 YabYcVctGoN9HFuT3rD5vn462aC2eB1vgH
5692.56875711 YTN 581
145 YnX77kUxTUrdDtJEYp9qJrJLbXuSMGA28U
5644.82647448 YTN 1932
146 YjE9d46e8oNQJN8eeQxddHv7WmnvhDtsc9
5600.04920000 YTN 36830
147 YjvQPyr8YNFoFMrQ18wsypwtDyCj6HLFBE
5560.12822415 YTN 153
148 YWSaxRUnJBacafxcM2zuhjuBwJsmQSjs3R
5546.62985416 YTN 136
149 YYHBE3o22WVeSGrZJDzLkWYhCrCSLZDeZF
5535.31517779 YTN 2342
150 YU6qun9y5EsGR9bGr5eMW79Hov3yVidT51
5503.91143245 YTN 465
151 YXsKjkf7LSp43aQradQ4TjTWUoyeQRbSEX
5500.00000000 YTN 5
152 YTDzNKJ4n8DCLQz3pDmPM1A9zZUg4DUHYB
5455.00000000 YTN 18
153 YWAj2EN2z4cpTFka9uLw2cSVCyXw5VFTEk
5416.21078199 YTN 73
154 YR2vmduUQT2QUUyZLYzirDpb2oo8rUEZGs
5350.51994552 YTN 701
155 YVW2CYFBXzYw4bLh3PxThb7Adxh8UPubQt
5336.11724619 YTN 781
156 YbN8atRo9KZkpQubiUFYeFGjUUkvajZcY3
5325.67708992 YTN 1287
157 YUWBqeX5z8VbFEN4tGSokFEz2yhkU3CULe
5265.42107797 YTN 403
158 YVEhnNUWeJxPFU2KBzCw8pNidBHLgvQ2bs
5241.18412411 YTN 962
159 YYBjgrMkErkEWa9b7CX2BBtucSF8JSR1CJ
5177.00000000 YTN 24
160 YipSAHLRDqWQ3pTe1H4mFuMs2dR4fAi5Wm
5142.24297187 YTN 420
161 Yack6XaTa52cpkPLA6oU3FHiu1GZAJ2FiJ
5124.26700000 YTN 31
162 YSiq3NbSmb48mfo8RNEnmdThcNhgcjNpch
5074.10360117 YTN 1758
163 YTF2p6YijuyPzahyTAmgsjCeHvMA2e8Xus
5057.89289784 YTN 1440
164 Yhpz5x1324ikco2MJYRc3znQJXpejcj3C4
5025.86720001 YTN 80
165 YbEyco45wDcFXAj6B8mzfYXEcDUQhKyYtb
5000.77912800 YTN 947
166 YRkuGpgLYdSQHmty2iy5kbbb4LFrTwFSrQ
5000.00000000 YTN 1
167 YRTVK8xN8Hmqm661UMNpbRNyH8UdqgDhuV
5000.00000000 YTN 1
168 YfN8HcayWc4X48oDK1GK3Zi7SmfyZ6MUEm
5000.00000000 YTN 1
169 YbHAdBPy1zb8aA4ygrnSqUFtfhJTv6Y7Hr
5000.00000000 YTN 1
170 Yb6maFQ8PabS7ttrW9iB8rJ8tujHhi2w7H
5000.00000000 YTN 1
171 Yj93G4tPcCd1UT5Sw5V5NSmyuRaHVYwkia
4999.90000000 YTN 1
172 YZruKzavkLdAbD537NWKeurWAsi8RCXGyQ
4999.00190000 YTN 86
173 YnKtiCiW2B1sQGHHTgv6r8eiySrD3SyM8u
4997.29963167 YTN 654
174 YSAcCHPhqMu58Bx9RGBnEoymhqFwDyrRxv
4990.36490561 YTN 17
175 YjDNTydwx89o1SLLnv4du4eksiJyHERpzi
4980.41154128 YTN 98
176 YZm6qREFXZk6fw1t6ZnduLT3VkGwZqLVYS
4976.78397312 YTN 2
177 YadD1V1y97eKBjTynvG9RcWfHgzrzQsEJw
4971.13115432 YTN 1150
178 YWuZLvCLTYZJMQbQcxL6ZBWbnRNrZ445Dp
4967.92378106 YTN 162
179 YQ1PxWbhwZCf1gKWXVnbmWpHaudnYGXXtg
4935.09505103 YTN 372
180 YmUD84GvsfynYMG55u4WU5NNwSAhMFuhz3
4900.00000000 YTN 56
181 YQA5wJTcsAbkJ2kJn6Yv69ZUhkMoCYw2AZ
4867.00000000 YTN 2
182 YPkcStYb46Jis5feWpB7isQbXso21zNruV
4819.57027438 YTN 702
183 YesizwUZHKvXweGFGUYkiD43YDeVrPVhSo
4789.91183728 YTN 100
184 YR7qWZ1AnyiRCMcHWBupuydR7evc5eMrSD
4740.61891508 YTN 195
185 YeWqQ8BRQLNJQn6uKdC6DAP3WSdtxoEeUu
4712.92500000 YTN 42
186 YbBtr7T7uD7Unn9tyvC6oGAJLfLivFhjKi
4690.00709497 YTN 1572
187 YkDoWmtWT5ikYiP2k5MunZvK62aSvM6vv3
4667.20618814 YTN 1664
188 YUuMeaS6sa7cLBXPiqUQB3hQ3vdvTz6kCA
4638.51868365 YTN 144
189 Yfv4gKz9RYK8FxEnx9no8Pmze6L1dRTwJB
4611.59869082 YTN 374
190 YafWpgJZpFNFEa2Cu1XWJ5o9eyTRea6hZe
4530.68278196 YTN 1090
191 Ybmf64QgHRJT51L5cNNj9sEsdqASz8xbDR
4522.50109230 YTN 19
192 YnCn2n7ZjKfn9VDndk7rB6fkLe2FfFV3BU
4516.97259330 YTN 3
193 YZnm3nTFyJFFxyWmRtGpp9Mz8fnx4AotJb
4482.21159972 YTN 1384
194 YVzm8X9QccNr1ru5Sn25pwGxd1soBwfq1b
4416.08386929 YTN 78
195 YZ8MR6arGTcc3wkQVoT7T56FoWW1UA45UT
4399.20049909 YTN 1
196 YXJ9iH7CQkWVQsnZnjaDVoH7Rx3BnAbMYN
4353.43439897 YTN 2446
197 YkxAQ53ijPXErjYNMiAwrUtRvRrNZf3DZX
4350.07190000 YTN 145
198 Ygy89SyB6dzwzf6oxKDxwZ8r7dnjP4H5ZL
4293.61076939 YTN 955
199 YkPmax68XsFtHJEmsABkb6d48MDnF5nZTy
4264.99256296 YTN 78
200 YUsPqHLkDvBLiVXTiyQ9Z4tpyZnqAA479k
4198.87653473 YTN 43
201 YSzjGGvGTgL6W3PuCiPAxDSMF5qbDpnjVV
4175.92369140 YTN 2
202 YZKkct7GBsBgQHuW4CXS5y6KuNg9XjvX7J
4171.56570950 YTN 2
203 YTPuJYgSJQhdLng7G7FHchU3hw8hZ2nnuN
4138.82266474 YTN 100
204 YfVpjUDxq6KavRu1bTUriqME7YdFNzHrsn
4134.31044679 YTN 753
205 YSqxUH412Hq8crh7cPTUjbDjQ3JKsyREyh
4131.65860652 YTN 1018
206 YQAF4zBJnd1cHxRAEjkVeZD3nADSpEYELn
4121.75272959 YTN 920
207 YivmY1daJpbWVtn6XJcfVLHKc5ZTFVm8xT
4090.70900743 YTN 2108
208 YXpxqD3w4dxcvUv5HiuXgYY7yKiF7jzQHZ
4073.51748676 YTN 452
209 Yb73DtzRg2PA7iwxEygomtso3FaJUcUyCn
4067.39644991 YTN 1120
210 YWcd3FrLFrmWuftTUeDRQbiaXwtWsfNtpp
4038.99812313 YTN 521
211 Ye1i66Ds4WcRYL3XsNZidZ8eTUBB1qADbn
4032.48374273 YTN 72
212 Yh7uFR6EnRVFqKawSiXE1nLZECMg1ugvf9
3973.84037504 YTN 115
213 YPWjguA2GshtpneB7RfT6PequKZ1SHxMYQ
3902.01689222 YTN 1053
214 Yh4wCC46vup5XZ9DG4kXMsn3zZ5mrax4Vw
3895.77283972 YTN 76
215 YSbQ43E9QcKr6wAZspfqPqKD8Loxn5bsBQ
3876.96949825 YTN 258
216 YWhUE7XZwtBdNEfyNCYaht7m3dajcznVJU
3873.26196666 YTN 877
217 YfMYswYmEnA3aDZAkgV4qDCUHkqwy64GTq
3870.74188455 YTN 71
218 YX3Sg6uWCaskCnifC1GS1sFoPcEKKbXmSU
3844.54085245 YTN 554
219 YjVMcQJ3y3zRvHwspzET35hKnDq192uNnd
3836.83390782 YTN 53
220 YjhxBsVyJT82Tr4JL1zpT9vperu4Ae7GaJ
3834.24590349 YTN 741
221 YmxzQrwuV6xC8Jk7PRPNDUvo35wN86MVfi
3821.57345909 YTN 3
222 Ya38rVHwYA5yxtue9r2B8STMt4ZpLUgGKR
3738.00000000 YTN 63
223 Yn41iyq2xzqENWuHn7SpthGeuffJKwSgQJ
3735.89109247 YTN 119
224 YcLaqJFt8gEEDyQGSqVjjyV1BGupQbZhXn
3644.72772998 YTN 323
225 YS7huuwBTbZiCRsJJSSQehosQWHYDUjgtC
3643.94094314 YTN 561
226 YUATo8d6QTj7FrpZkkpxUJEABTDopThomp
3616.05565634 YTN 136
227 YjkDX8hWHKyyk3sm9C3Aixgppo5iD2K4Lf
3594.43449196 YTN 359
228 YdsVWjCBsfTaRbx3f4stnJY6yj1U2ZHHaH
3588.64909847 YTN 465
229 YasFikSxHAvXXNoSbskLVGv7dX4VrRCmEa
3585.97485875 YTN 5
230 YbaYbV1GcGL5nEZq8zimCqG5M6Xa1fSvsP
3583.68247747 YTN 40
231 YdjcsR8xfjDbgnPHWxNqCCdabhKqQXxKt1
3568.45781624 YTN 1161
232 YPNpcg27VL1gzbZqeFDuARLdxsM93vWPeW
3537.34243084 YTN 1286
233 YUkAHNi6VRjAb5yaJEv2xyBw154hutwfHo
3529.96607270 YTN 661
234 YWUNpXgMbkqKwvNwTCPF9HHEqB2mJAFRH4
3522.30699949 YTN 556
235 YiejdPrbt9ii2929BmHfZ8VbbcykDDSRkK
3521.38574831 YTN 912
236 Ya5dPuuZigF9HxtYJG3EzW9jG1rhTzsa35
3520.17482300 YTN 2491
237 YXKGyrDuKxMT8LxRtggxWE8PW6gVQnESgr
3489.55903609 YTN 8
238 YSTEmQKZH6PnkbXzFFpY2YkiChwpxkH6La
3482.30639171 YTN 1286
239 YdCvKB68Ni2Zzjcy6SCzUr5PhV7peE3GTt
3481.15937368 YTN 736
240 YfbRa5QrQGbAfB3ou6UtugHuGUVfrv2isR
3475.98356230 YTN 714
241 YSYW4Y52DVWmS23F3WmWxicQdLkToqiXfk
3436.72735854 YTN 40
242 Yifj3pyDVK6KhH425HgZuPnMZuNT271GpP
3428.35505004 YTN 252
243 YbkDjwkrSF18pyMT8EjnhnCux25wsmubPf
3422.42560596 YTN 1193
244 YcGYFA5Xy7apxuoyVpxYqYaWXdtDUdnqa4
3416.31597031 YTN 52
245 YZaan6EBYJDin6zaCoymRx2uAjpC1TCw1G
3400.99452184 YTN 284
246 YTFe8yrJW1SbZdTpAZHZJPvW9mcrWJ2FEQ
3400.00000000 YTN 68
247 YbnwFusmz6TArdFcNUGYR1fztMYBHRv1ku
3388.06363394 YTN 20
248 YjcPawNE49DibhdB1vzFXBeTn3meQyhEpV
3386.50749933 YTN 944
249 YgeqyvX9Ew7RkXmjtzNi8fUtiFYY7tQ5Vf
3386.23966913 YTN 81
250 YTRwo2quYLM8PKj75saVHFBqnomUMxsWLy
3379.98800000 YTN 93
251 YexWV8hSnYedffDyDbBVacJU8Sk1ModHrn
3366.12665717 YTN 765
252 YkLdFZFr86eDZqzRVKtenVn67Qe2Cc3Ykg
3364.90545268 YTN 999
253 YXCtTDEEfidXKbg3k4zW6b6kxw93JjTBdc
3353.40455962 YTN 1665
254 YapwFHc4BSvD9GgDA8BLnHkbDYYfKv4DBP
3350.95440244 YTN 42
255 Ye9KjwZpzWPqYXebEeshYVfbzrD4wNYjhH
3346.00000000 YTN 39
256 Yd4FEtAVqSdXWmwADpAzcZeDxyGXZRJv69
3337.04776326 YTN 171
257 YVbm9YSBndjE4sBTydV5Rkrqn5ALmYcEe5
3335.48800186 YTN 48
258 YXyQLoTreFDxxEgNjLsE15AwYvH5jdY1mu
3301.15332343 YTN 84
259 YhefzCNYTqnyzeXTz7FBbnbWT1MuKAAvZU
3299.99700000 YTN 1
260 YhpjCp16fYfEtdGaCH3wCmEzr8mtK6YvRS
3283.38463521 YTN 1598
261 YPnKZU7LDtiv2oiuJ9tuqcJgehiuwn4R3B
3273.55726280 YTN 1355
262 YYAMUKsiZRmLGhCqJU6NKwqW6y1TNpryD4
3250.00000000 YTN 65
263 YVriWx4NB8yjPdZuCR2bpkWqtRwCiHy3YM
3243.68921001 YTN 95
264 YRG5xoWqfXrfs8zAiMc63UfLD2p1X4gM6V
3239.80047428 YTN 1178
265 YgbjHW5L9aW7TDm2Rvevac25VBFJdhGvBL
3185.45040646 YTN 48
266 YU6pn9ZH73xWw7EiP7cG2aBoZZCBLfKDVs
3171.89929902 YTN 31
267 YPgVGj8tQC6epUGggQAJfm9rvyxEDtiRV2
3163.00696150 YTN 780
268 YZzYPH7d6p9fqk1dJUZus6W4R1q4oyXobF
3162.87676448 YTN 37
269 Yi4cLiwuUmS4AnaqjYQRfMeKHaanr9nECq
3149.50899989 YTN 32
270 YgpA7dmktgQkHRpAxUD5VeRnMhoCRMnfsL
3120.71472636 YTN 304
271 YV7KjNx9yvbL8fy9hWAh7b6ZoWj1XcbzNU
3118.18945187 YTN 770
272 YZUHU5AFwuYQiazEqQVj4RNiXii45pNDVj
3099.68013838 YTN 592
273 YQdZFSFoL5p8apdQypaqFTmwM9JL66vgKt
3096.85442306 YTN 1383
274 Yn6eSRVKJ4dYJeoneHx1GRh3omuQnMhArR
3081.30000000 YTN 1
275 Yednnd52yTzeRUrGkznUeSoFTjKSZKb4Gi
3068.19048039 YTN 29
276 YaAMV4UUcJS29ciSm9YA7PJD8mkg45DBXA
3050.00060000 YTN 61
277 YS6uaVcLFgeTPWonLq99C3YKPa385t8RFd
3035.52627440 YTN 527
278 YbsxD4w5KB2ZHAuMA8v17jyBiKaxkeRtwN
3021.35036037 YTN 1930
279 YgcUDUgHBhERkA6vJ7NBvwWFKbQqqyWj6q
3016.05411658 YTN 30
280 YjA1asUAjTkgapAYeh4JhNcr6kgBqxomYc
3010.02265387 YTN 257
281 YeQQxsHvLraHgg4v3UmigqLvnLJDfGRcQn
3010.00000000 YTN 8
282 YSVSN3V31YqCgWkG3ygmTHcjL65tGYiCRW
2999.99700000 YTN 1
283 YQCHjeWCbrUpGKWsxH4Heyo3yAFQckJpZq
2950.00000000 YTN 59
284 YRx7GDxavKsZWyQYvc8Wx5zyVPorTvgGpe
2945.13157889 YTN 89
285 YjRL8bTpzYEBDoEkiGziB3uwBz7DEyAWUQ
2943.00000000 YTN 1
286 YVgQn9gVf2y2rEU5SVAWZUnhG8GVGvmiKT
2942.43270777 YTN 27
287 YVUfjSqt2m1oiX5KgviD9HAwQrgEqTTGqt
2917.46700011 YTN 563
288 YVzTrVMhtBJj2xsoDJdguFpEMf414TEmbB
2911.19274955 YTN 266
289 YhQBvMdzg3h1iNvASPoCBfnQ8AGtVfouNJ
2900.00000000 YTN 58
290 YasBGipjXBsFvSwExHJfSdTn9JR8XSiT7G
2881.16590477 YTN 78
291 YgurXeT6J8J7BNeH2tNBmsho65XJ1WEf2h
2850.00000000 YTN 57
292 YXhcy8qWjwqQF8UppUJoqVXmcHL5eyBuu4
2819.60490093 YTN 336
293 YY9XbHXNaXScJBxCAuKL9i6Vyzpa4XusTX
2813.22908085 YTN 96
294 YUBGtrLrfHy7KvJfh9KamECV76LCguCJ79
2807.42480352 YTN 1321
295 YWJe7EYBrBGraKQ2d5qWXZt1s363w9isSp
2805.07911715 YTN 283
296 YaRGvAfSmNDAk1RUZrqzxm3tvaxHa7ykSg
2804.46009502 YTN 44
297 YgC7gLZ97Fyn1mhGbuDbYdhJGwoiQyn4pg
2791.08227565 YTN 35
298 YXTCbXkoBmH9RztxPnK7yXhAciMKhLgZTM
2789.26283126 YTN 856
299 YnEFo7uuo1DUw4b4qXzK7t8VpwZQCnqYPz
2786.52874942 YTN 199
300 YZAfUkaif2TCfSwzs4LDavUgcuKUHGH2UC
2776.87303725 YTN 213
301 YfXeXkqkC85GRCbK1u2P2SqF7asTHHGCc4
2760.72541322 YTN 131
302 YecasM3UJj5PykKoyyXBnnBzRTA9CXyhHx
2760.21356505 YTN 483
303 YhTymqxMi8s2HscURbV11u37RfhU6BSPWb
2760.19735668 YTN 90
304 YamyQnvqLgja6njP9mVsWMXDgyvvtD63nR
2756.00000000 YTN 31
305 YchSxHM8Raz6RaXT2tV1Wyz5uuUPiTGXq2
2743.46652630 YTN 7
306 YZUJeDHJA4dNnLRXAf3hHt7M4xVbJoBYCB
2742.46144054 YTN 349
307 YSnEg2SUtcJWuxjoHHqLNeVARLhzLjrSnX
2738.40520653 YTN 1671
308 YQoHpVJpVbPTRbL9jMdUYNqFiD6AybA7Et
2730.99990279 YTN 68
309 YfiqgfuBUBKFBfzpe1vPfoMxd9XWpnzWk2
2706.49608486 YTN 834
310 Yjsw3oqXF5ojYmutM9fKnMMEBUg5rybCv2
2705.74012894 YTN 94
311 YjLyKqkqLEHejghQ5SM9CHZSEXQVgdyyGC
2704.28084743 YTN 85
312 Ya8CVLUCydGbDau8EPZr3CTZfwfDddGYjk
2695.92467414 YTN 92
313 YYEXXbKA8LRpSMHRtJaTrWy8evhkwNakGM
2681.22034418 YTN 13
314 YUtm4GAUZzEETuhMSqoVQnh1rTvuDD7CfX
2675.77894734 YTN 2120
315 YhASpAVeVjohJDiVRgoQk6YrK2Gd11zFsv
2664.48588088 YTN 302
316 YhYGMTusj62ErWQh1GCBW2jsHqXnGgFZzS
2650.00080000 YTN 53
317 YTorixFLM53Fc62GnHPt9bNVFwZvQpQWfc
2649.90000000 YTN 67
318 YXHc3yuXAQGXmUX56T2y89WLzwNuesUX2Q
2644.43409217 YTN 24
319 YgS3wu4GPiKTt8CJvah74tE9UeyQ23XsDn
2643.41780447 YTN 810
320 Yh5CmyTDXPLChKJmHMsjMz1n6L1BKcdVjs
2633.39323891 YTN 8
321 YfiikMwgLx32DNAFh19RLGTBGQiNCGy6Pa
2592.65286475 YTN 1178
322 Ye2uP1E8Lehmrncc3oN6vQwLXPx3AeddFs
2591.14274226 YTN 28
323 YWRqXYCsVG5nyYBLwBNoM3zwu5c11SWEwG
2589.00000000 YTN 17
324 Yfw7kTcZPwyHkXdetAsWpNmJ2xZKqiKYwa
2583.10384362 YTN 2213
325 YPoneyHEh96X6eaRRnAHtq9547CKCr8Uf3
2582.83145442 YTN 417
326 YTNgyhTkg9e5FUKoBCSufBopyEMwHykADy
2582.76779609 YTN 257
327 YYUJZXTLFAeNLcs1vDtTFsSEM9DrqXwNuX
2578.58843024 YTN 559
328 YbyMHVqet57t83AzPDdpdekHjAvWWFXhBT
2578.54326109 YTN 1367
329 YUJw6WrnyUsJr9UxEkpKKh71syEDkUthNV
2567.30582720 YTN 3
330 YjmgF4J3NPRFHFtWEajqLzoFBEXt7G5uwB
2560.00080000 YTN 50
331 YSER8xrKwcMCsBPQoAXLjQPfFkeDQ1CHiN
2554.24954019 YTN 284
332 YmNKbSLsGzVNYgDwS4x9LHPeSb1ArDSSRq
2508.00000000 YTN 13
333 YPoBoRjxHB4GnnM3eGwu3rnwaaEfbmXUcQ
2507.94755428 YTN 1262
334 Ya94ritMAigQmuk8oXGUzvhYGWKskVJUXT
2505.00000000 YTN 1
335 YcJBTb87oNwxZtjw2zrbswQ9uCQ7aUqaTN
2502.74025696 YTN 670
336 YdZ2vmZcNeUS3TkhsPo7zXGnGfswee6YQV
2500.00480000 YTN 22
337 YaoxAz6e9oAikEHcjEKuKKCQctvfGh78qP
2500.00000000 YTN 1
338 YYK3HZpmTQTkN2vk7nhtg5MtfYitLB1YAq
2500.00000000 YTN 12
339 YSkzou1P3RWbjFRUDmdUkDMCf6Kvy2Ng6T
2500.00000000 YTN 12
340 YauyEVvxMptQoFcjSnTAVq1h7ZkksAavoH
2499.13647913 YTN 549
341 YW1MdcVmQUtQEHHf5YP5sPRbXk6Y11PHGa
2483.72472827 YTN 26
342 YhnYZ3hmoiv9HH4a7YAtemKmbUjKRAGGqL
2463.29221347 YTN 3
343 YRtfpMW21KtVcSLFYQGtW4gx5JE9PVpkT8
2448.76547978 YTN 436
344 YdStebPKosWTE338ugFXzrkJnJVBEgpGXE
2440.04450417 YTN 67
345 YPPFC4TxrqMMNtwBqxY19qAVkQPaaVvjCB
2439.29035918 YTN 680
346 YPpYW9dgVzcz7A7gY56Nm4G6n3Z2VvxAoR
2433.16627651 YTN 796
347 YYkZrogm7JaFpPtSgUiVwg2U3btbvHvrqa
2430.65173881 YTN 340
348 YipbbsTNwTuhTA31pCPMvbaz6KDjZ98gXe
2424.00000000 YTN 301
349 YUra5yTQoidsmb4Bc3E6DvYtarMsqWUcbh
2422.07602739 YTN 1030
350 YRMfNGrz86RQCR9tY9ms5jW4F8XjVcWuUu
2417.17029152 YTN 2337
351 Yftp7JVdf8yRS7yzKEAsG9JNK6S6ByqKze
2406.03520902 YTN 1996
352 YaUC8BMA24Xanztj8HxY96BuTsjASJfreP
2402.16000000 YTN 136
353 YTx3boXj8eyoFoRLvC6veDczfUFm2yYWFa
2392.20458712 YTN 27
354 YXamn5XyS4gBVZd4yb1fzCsjy4Rza6vABp
2389.47076592 YTN 31
355 YT5mLj5E6wbAgzr9Nu9BWnBvFXQaSCSmjs
2381.92999491 YTN 178
356 YSyXHdJWkTCbEWYYDnhsosdjMNbwUGbvVP
BluePool
2376.01791900 YTN 5654
357 YSpQnryhKPLMdbeG5D4NyNMUp4V7h5kSaE
2353.99925348 YTN 210
358 YVKfXDgLuRYuCy7JP4sYs6xfJdv3BEbagX
2346.28285438 YTN 208
359 YWBw2dU7hRmRPwzEDSz83EMiFAUNCg7fMq
2341.51676711 YTN 2954
360 YVNtDaNHgcymkzDLi4uvN9TdqgLBXFidfw
2336.10455628 YTN 20
361 YgqiqfEzdftmquDcSUhnfWpNaMRfiRYDLd
2332.45315258 YTN 262
362 YWyZQC7GSZ5SZBQbPFg1QRsJTmJoMBtAzy
2329.56874496 YTN 470
363 YPzN8EfsHa52sHadbcsd7wKTDJFbUKVMCr
2307.43521676 YTN 83
364 YduJoAS6Mhwwbckr9sYLnzeZ8xWcdtvudd
2300.81856955 YTN 604
365 YeCK8ioWVSbn5SyQGftohtvfCoAajfeGMK
2299.99400000 YTN 4
366 YfZZ86rhd3gH7KrcqTHwEXetXCGK3FmLyM
2299.95851213 YTN 37
367 YeuVQ8se1Up4vd55jXK8SuVuUcNbUgfuHb
2290.49521665 YTN 44
368 Ym7JQdaaDtW18E6XiSHdZszPvgtuhoetJi
2290.39482841 YTN 46
369 YUsnvyC4vyXGK5r4Auqd3rnMtySB1gH3di
2281.75667263 YTN 56
370 YZaGs5EXdBkJ1vFJ7SAGPsEL3UPu8Bi7Ts
2272.42160126 YTN 753
371 YgpV9bdiJZH13T4sFA4gPa6ppMSqiwmdBH
2266.08632093 YTN 2476
372 YnEpQwDDjFjWMNTUBWnrNrX5GXg8vpSNkQ
2257.96862994 YTN 930
373 YcRdDvpfyMGsTt6HRN9qExLwCqxSWBvBnA
2257.96423714 YTN 9
374 YeUZ6qePQk6HpYRcsU38uQZRk8NagJFnKB
2250.01490000 YTN 35
375 YRrqxCs3Y5KBrxExwLbrooubojTLYyxhph
2239.04633640 YTN 1066
376 YZAqP1zj39YdSNyjJZn312irGAPLkiNRki
2229.09920442 YTN 3
377 YkT7jdbXq9g6YkHgKsAjVuAZqqpEmRWint
2223.14043743 YTN 1756
378 YVp7jcFmMZHhn4kJgSnfio63bNBdhvjjEW
2219.33386251 YTN 16
379 YaDEUBRan5SaqATepzHcE79NMva25AZrrs
2205.22103000 YTN 9
380 YfwU2yAM9ExMVh4pqjkMfdz8moHMbPpj9P
2189.76806978 YTN 53
381 YU1APoAjFRb6RXn6ww7yqqTSRKFh9wvXqh
2176.94722539 YTN 674
382 YRtKRf8ZfrgYoe4K3xQVHPjcveEQCX7FqT
2175.19825763 YTN 566
383 YnS9f645FznXBp4iCAu7QggrnGDLj1dBhN
2161.79666301 YTN 5310
384 YUzKWDcLULiebNTazZ1TY4iYLHb91WXJLr
2159.96402709 YTN 82
385 Yd3cBtJGvQwEvatafrUzAQkWv8MRCfMna7
2155.40898496 YTN 44
386 YPUTG9Hvap8a2SyiihrUukGwszQDLrWNrv
2150.91832006 YTN 776
387 YiTKwC3tTvXARnBsqeiXZp46urZ2bsk6bn
2150.00000000 YTN 43
388 YkEo7Sn48Dd6YxEmTq1NxE7J16smdbPzkz
2126.87540615 YTN 12
389 Yfm9aqrdzFBwmy4DG5DRvkNpka4rRSqtbg
2121.02560584 YTN 186
390 Yau1Wx3ud9vdvnu2jQe6xeBZjyEm813a4u
2111.96159238 YTN 475
391 YgGWGvDDBuVECs9h2wA2PCHPprZVx2EsX9
2094.23972101 YTN 219
392 YnUpKF57fhLaZEe6TRETKeDufSnxnMsqkf
2077.78475306 YTN 831
393 YU9b8g3Rjo6RiD6GK3xPqyr2VQRUnGw6w9
2075.51688260 YTN 135
394 YXbR9SZvX8FHGiUPE2YQ3DBW5qYsYjuTzm
2071.09734381 YTN 41
395 YVSvibKtpQkVcQaFuEv3JEJmzAtZHekxs6
2065.00000000 YTN 29
396 YfkcZN1vpWhq8JJngW8U1f4LmfEbMfv6cy
2065.00000000 YTN 29
397 YdsZuk3JsU4XnJK1QR42SV5ft8zSfQeS8W
2054.57087240 YTN 6
398 YiaWtp5V8LUPJCwb78MWjGCYGJcsBxFxBo
2054.14555755 YTN 563
399 YYFDu4CvdprhGKZFN5fMfMJGJYecFVo5C3
2050.00000000 YTN 41
400 YgfQqFSDbZHQc2iPA5JmBgz3vvMKggfKvW
2046.83333655 YTN 824
401 YeceQHxmwZN8T1XczAmnYr4kMtyjGXfDrR
2046.01673548 YTN 976
402 YXSej5fbviQb8PuR56DnJY6y6xFnHrNNQ7
2045.68561916 YTN 24
403 YUcPrSzEuJey2nDxbJNS98trVB4wrms77r
2036.36700000 YTN 1
404 YY99A4NWHhoYE4hKsYQhANzvptopMjgM3k
2034.82826134 YTN 436
405 YRMg8aJtScP8cbHVgxWcbp1jJZyaBDQu7o
2027.72044816 YTN 4
406 YTKWBxiRLTWKwFkHxG4rPCwv9gFzFw7uyr
2025.20695121 YTN 805
407 Ynef1DworU3g4C1eCaxdV9raXQb5qMHF5D
2021.77314360 YTN 32
408 Yn3D3YuzrXdEnHsWmsWjsnZRK6vU6DVrso
2019.55253329 YTN 1192
409 Yduxy2XTrN2geNPbAD3HmBVLiSnhyvfayr
2009.70913185 YTN 21
410 YZgzcwuzLvQ15XcLLmFH48SNT6b2TZuZBC
2008.41286424 YTN 1961
411 YjPYhKx1aJTndNxuxKd2p6vMLmC39ikG1i
2008.26786478 YTN 383
412 YSyBASsCqoS6R6Du9tL77qVwc4jLGN5Lo6
2000.76328693 YTN 2394
413 YiPaQ1rQSbpTCzSWDsi31521rYTxpCEmgm
2000.72092515 YTN 8
414 YPe8c1aN25XRhgPZ1E5AdV7sq1u4YBku1c
2000.05500000 YTN 1
415 YjLpXdAVDh917akmn8wfNvsCCULc9Z43qu
2000.00000000 YTN 1
416 YVmfZHgj1Tde6nJtEGktsd5rMzLJG6xCqA
1997.64859635 YTN 21
417 YQGKJeyLAm6DkRXFA1rweueepVSP4K9Wfw
1995.18664983 YTN 43
418 YZPsLCkSsMgJB1Mw31s2P2U9oqv7HKXhfi
1988.72815019 YTN 2233
419 Yet8RJFdr5Vs3fqPjTfWxQA5zom5eZKgHJ
1981.26689414 YTN 1874
420 YRwJGstFQeA7JoLug91b8mQmDhM65QRnPR
1978.92663265 YTN 11
421 YXtLdvUKsVBGccWKh5AGt6qoBk66PD9qTJ
1972.96263119 YTN 434
422 YhQzsagJQnihxPUGRVoniX8Z6JSqjK4CJz
1972.57960348 YTN 1931
423 Yix5T9Y4pdnZ5zQc88hKuDsEFpi4Fz5PXG
1943.15239847 YTN 1055
424 YWLKZL76WEeVwgW6btbbCQct5c5HRfBJzH
1940.00807058 YTN 1147
425 YSJ6yqBbN721QHaWyb5mgd5nLu9e5aMpCm
1927.88879298 YTN 54
426 YSG4GwJieykLGzAZXjGadgJWFdDiqjQLHp
1926.00000000 YTN 73
427 YS183BqCy4z7cbo4qKa1RoPavEqxk4Q2mj
1925.47872634 YTN 6
428 YW8JPph9U7VqAD9woU98K2ED858UAmz4zy
1924.52749250 YTN 788
429 YSCYjpXYaNatXtDkchKurxwVq3cAYz22vr
1911.52088016 YTN 1062
430 YPZMxjTn4cg4dhsCTJU4YGxzHXUQAXSsPW
1910.67932566 YTN 1283
431 YeCitKRVEnoMXBnJzai4416WW4RvUbHqna
1895.51921833 YTN 287
432 YPQfQA2rQf3ZEDeuCtm2TYTdG5PJCe5VmJ
1894.69200442 YTN 1629
433 YU8T1qpQ7dsQdHCwRTiknxnnYqLiL8JTEK
1892.03974152 YTN 510
434 YSffYaWJyeUnJP3uS7njTaX35NtEhoc1r3
1890.98521012 YTN 257
435 YiGBRsbh9wHGW12AMMZuqqinj5Hmj1gihX
1890.54186610 YTN 6641
436 YWFHZGue9sZWA8ZjRbd1pDx3c9QudyaXsG
1888.65113292 YTN 127
437 Yd2fYsTsZ7tVXMgNiFhTfAZYXTwfZ1wPCj
1885.47850034 YTN 1149
438 YiCHSGAMCCfR1Zg6DCGpWBT4MQPsUZH7XP
1870.71429389 YTN 1181
439 YeqgstzBhEC4kZ5PVELiYQgM9pGevWe1pL
1865.01750938 YTN 36
440 YQ1Ssiss5Dr22XRCzgwT35uuQ719Ynv4zF
1865.00000000 YTN 173
441 YhEzsRuw73msgVcKXvVzsHni7MBQVDvfhq
1862.30142843 YTN 570
442 YY784EZXk6zEMZNfKnEY2xdFeQ1TTCs9rs
1854.00114363 YTN 1006
443 YmbKVtaGjeWBzphkdJiVxu8tR4z4UReuwB
1851.20214708 YTN 53
444 YQfCgUefqH9FdNuerDLa4MMDZuuoru88cB
1849.26542285 YTN 1321
445 YfUjRmpgQoohF4eRhZFPdb4pqA65PbAaBx
1844.19830691 YTN 498
446 YbDEvLw84ASayZm1SUyi2crjtJNSdatDWN
1843.62590709 YTN 793
447 YQixXd6ubybYFEtAht3miaDRmBBYi3bSM8
1833.98021225 YTN 127
448 YgcqxLd2WkhoDETW71xS1CWg9bQrVVcA3e
1833.41519285 YTN 73
449 YVtwAhpMxoAnodjMf3pjfiHAmU9fBnp7Wh
1832.51782823 YTN 454
450 YWCWgu8unQ7CVSCcZ523vTY2M5jBn2KgDY
1829.35361329 YTN 33
451 YnDGygZQpHEe1VoXoQiGfky22TQJUQwVW8
1828.80072276 YTN 1396
452 YWQX9DDkdZzbZK4BWGmmca9EqEUiRvSdXq
1828.54196187 YTN 825
453 YQKuLLQ8LdzpjSYDYRhmqp2Yq2ATT9n5J2
1828.17292327 YTN 434
454 YepSMZis1dA3PvE1zELJrGu1dequASNCac
1824.79913797 YTN 731
455 YmuvWmdd9xdWdBPdQVwzTVV7GXKNHxHj1B
1824.07222576 YTN 254
456 YejKMrZEJg1tW5JdzU2b49r2eG32SrrcYR
1823.82715071 YTN 14
457 YdvP22FgdNXUhxTshZ3jM5cB3PEHVMj8Yw
1820.93613489 YTN 99
458 YS4mxV5gNcyZbcK4fFmn5vjhakLDRKUbWk
1813.39917302 YTN 534
459 YXES77UZos81hYqcHh9dwegFRUVRntX47E
1812.70906490 YTN 60
460 YZEuNkcxP4Him6G9hStbusSXRCBeUbDt1j
1812.59541087 YTN 36
461 Yawqv2wcDwTjUbqQWRcizrFboQccCWAPNo
1811.74877461 YTN 84
462 YfnVPHXTTYHTTwroMY3o7MLvnm1mMQ7ugy
1809.67608565 YTN 35
463 YVwkYetFRo7oPHGPRQ9hWoYYDZbPbRoRET
1808.30630212 YTN 62
464 YhhHLwtFoHZzvCjYud5Da3b2w7D34aPiiJ
1805.12248976 YTN 185
465 YkK9VJdVmikho4HF4yLh8bi6sH4s27toLV
1800.00000000 YTN 37
466 YchAPANWMLevHV3tYdsgseSmbKvevyYQQV
1800.00000000 YTN 68
467 YYgk2rbFWv8MYvUECXshzmsLDw8uECtuJP
1798.55865564 YTN 144
468 Yn9n2jkbTioNuUu4pouVrjfvghyJhiEfm1
1796.25470674 YTN 14
469 YYivPUPwhAz2cSs1rP6JavC4N8HpcF7B2D
1790.18295618 YTN 47
470 YRCjyWwVxYwhe61Y9vUGd29iecEECNY8sf
1789.71568631 YTN 354
471 YWdsFuhzxCRAFTb8nRDWFeuXyHdgsSWQ3Q
1789.16864652 YTN 862
472 YWLLsAKBbMUzxU2aAZBiNeQ91WwrdmEj3B
1788.76071786 YTN 119
473 YcLDdTBNqbG818bpACJCHK8TEhtBxn6Y94
1786.97516018 YTN 13
474 Yi2dFgCHKmiFSe91ZCztjfmGzaXGL3DfwM
1785.98564000 YTN 3
475 YWXLtFw1QMq2cwNsUkmcJQhmQptYdShZSC
1781.81030970 YTN 4313
476 YPsC4eYaDGEjoEX5BTnjN4eXrzpAbyajx9
1778.28543229 YTN 928
477 YhoU5YPv39PLeoLVRmNftRkeTQacUAphyD
1775.35842243 YTN 20
478 YjSZLeEfh3ajV52ufk3c7bHrmCVi44ZTK3
1762.45100000 YTN 87
479 YhPyCd5uhBLhYYKsp7eoQZGCMFQoyfMKYq
1759.19580254 YTN 2
480 YWfoDPpGFLobAuT33CsqoKidUwyjnYD8cz
1757.28489576 YTN 806
481 YfGsBC1GQFKnFHwpzdBKLNHWhgXb9zdAki
1747.39319280 YTN 1848
482 YVsXuN4sc8cHuqCMjqgjndq9ERkiHimbbS
1743.53774782 YTN 278
483 YjhU8mQm9aSeesoF4gSziSaE5cD2zMgACS
1743.31483851 YTN 373
484 YSbZPXMwNUqXsvZo6PsdTXELUMtmWHjqwi
1733.58362518 YTN 503
485 YVs8H3Ax9MFoyeroFan4Q6SxpbnbNPVkPo
1730.00000000 YTN 76
486 YZaV3B9Y39ze9PRLyRc5HaG7f9anApPjZT
1728.17045311 YTN 205
487 YZj3uyGJFTNYdBQktGq98afauBjcPyY6Nm
1722.23753644 YTN 102
488 Ygu5jJyr6nThaWQvgYWm2omDcdHmwdTEg1
1721.11324085 YTN 33
489 YTVny3Mjp9rQXUgw6PjAHJotkJEWUgwq5r
1715.31906804 YTN 1018
490 YjkZaucdYGNaPnLt9EpwffUtorj59AaKnw
1715.30252854 YTN 20
491 YiQVaywgfgHmCX8syKwoENqXUaJh29Xkkh
1711.58768102 YTN 9
492 YdtEYECRHi4EsASZeVJThsQTeNjMc5UAy9
1708.17642231 YTN 444
493 YhZbJGEUuan4syFqyPQY6YFdsmccC3ogNm
1693.70361117 YTN 1265
494 YUaromspu6YBCMTciNWUCxeKgAVxzHzaQu
1671.13812888 YTN 30
495 YVjWcRQfBUj9e284Q8yJJoHosCy1FoDdpp
1666.63328286 YTN 39
496 YiqWkWtXEUfC7qrcVLY2s3osmo8jF9nDbT
1657.89910000 YTN 1
497 YSKEV3tfierz8mDeNmsTQSGsGgoyX5Cwen
1656.97008321 YTN 27
498 YkZeiuHw8jzfEGAkp8izzQpX3MJbQv7orU
1656.35016625 YTN 98
499 Yeq2ZHBMG7K4PX7Fkvg4HkrFipdfypW77c
1651.11488285 YTN 990
500 Yd6YmrvQsYUefAY9M1ByJkX1EPbgJU3Ab1
1650.00000000 YTN 33
501 YZDazgSubXd6PzF36TVpTTNjHeyCjvwdSA
1644.04600706 YTN 186
502 YdysnSm87KfqopFW6njUutySGkXPAxmwEV
1641.18447124 YTN 27
503 YcJwgQciXdxeHVkcvNafoThz4mD8JdbJaj
1638.49222004 YTN 56
504 YhQnFwQc7KUbQJVRaxqvRWXfJP4G4Gmz1u
1635.34997949 YTN 3
505 YXPmFWCBdJLjzr5zCdbqcK5QZ6FtrdXZFW
1635.19113650 YTN 18
506 YZqEc7ZfwFTxPKdk9amrJXW6HgBfUaWCfc
1635.00000000 YTN 33
507 YPTaFtsSRtYk5SkhQdGpGjbRWXJFpgaf9n
1632.25965835 YTN 681
508 YdXewg4XjcDsM5L8sQhJseGZ5pg9zDdRDc
1628.61096329 YTN 275
509 YaW1fg9nNszBKJ57D6nJuyXeEEKa3RNRFv
1627.95800367 YTN 185
510 YPgdCvDF8KyvS1VDMPNTjbLk5fyPSHL3RU
1619.21993320 YTN 729
511 YnCkVaUtaeYic6RH2VNPaj2vDAAXSXbxTA
1618.23493010 YTN 1179
512 YQc8qpBjTVxfZBMadSsz6izVgPHeKHQkbm
1616.11656057 YTN 132
513 YkskYeY5d3Jw7hPbCNa5Zy9q3AWsjNhGFw
1603.17800403 YTN 630
514 YTDxCNhtLTAhYRCeoLQsgHd4Vas16yqiys
1602.31617907 YTN 10
515 YkgEwqdC3ZLvJZfqQnV3yrAiYSd2W2FUCX
1600.00000000 YTN 5
516 Yc1t8F9224mseUw9UggW8TwSjmm6hEKBxj
1600.00000000 YTN 1
517 YfWruGUSKW15QfA3Surc4JCjbuK2rizVHt
1591.95692076 YTN 1070
518 Yg2PYAshcdJxYeHyia7Gky21EVJqgHgTzV
1582.30988928 YTN 41
519 YToi2jRebfCp5dLr3vQ7VWb5QmubNL2wMP
1580.24002083 YTN 1548
520 YWuHYxtYyFp9KDM6PvmdddxwvTHREdXMsv
1576.05370781 YTN 614
521 Yn9dggB9CGcuGSUnwCmyE96Syh7AfteqEU
1575.62686400 YTN 21
522 YejTcTTbwDwz3vFLAU6Q2V266kDMpZAQff
1571.02463677 YTN 4
523 YjVvZcuGhiqm1c3mQh6bv86bNrgaYpKt4W
1570.02568086 YTN 2074
524 YQ9z4qPuVQwRs2NKNFdcKdKx8eedYwSZEH
1569.60871048 YTN 291
525 Yamg9BDeFMt5VbssbbxhnkdnooskQYa6Zs
1568.33547647 YTN 52
526 YedDe8GEJ4wzTV5XpKyED7ApBYb9RrUk3k
1567.94087997 YTN 28
527 Ym3NPPBTT6Y25j9FLA3ZQc74nUy3KKha6K
1559.21807621 YTN 127
528 YmJoZNsRxHjripTyWA49i7y6gkcKqMKMT4
1555.37633849 YTN 52
529 YYCQ7ME4ofeCzx4MTEUfN2Cr2pkawixyHD
1551.46294946 YTN 436
530 Ygr27FHfqsmrYPE67idS1j9jAu9QV5RgNb
1549.85995563 YTN 285
531 YbcwByNjgsZ3mMsezxtYBqnxo36nePRdmh
1546.90050361 YTN 722
532 YdHkcqejqejMVXE6Dajsk4qwQvzXzbb8Am
1543.96028369 YTN 34
533 Yh2j4YdQCK3MV8dnDvGETFN2XtUzfaTPf8
1536.59848884 YTN 313
534 YU8hZBBMxz6ZDLF1i8ZZRc1oBYridFEU7a
1535.91222429 YTN 756
535 YigMLFNSQS32NkRVk5Tb25a9hJELdBVcAL
1534.23576687 YTN 629
536 YYDfRr1yUZXfXgFUhEKM3bYt5MwtMVYQJS
1530.49600731 YTN 695
537 YnZ8uHwov57NKs2UKQMFLLFxPrggfoE8Dp
1529.60374865 YTN 323
538 YU2T19gjEREehhtL22w183NfAQX9wJXBQe
1527.63718794 YTN 261
539 Yk3rzjSXoc8uMyMzJNMcyDhnoUWfkY4oCB
1527.51607495 YTN 218
540 YhGnic5NJ1Vo2qnmSKNVomAjFLd7JxJENP
1525.60432650 YTN 2
541 YWvzMki5SQ8wnzg5yDxKHUH9QLakhgMN2p
1522.71793305 YTN 385
542 YcArQkivcm4B71bUhM5znzkrqn6EjwoytN
1522.17891691 YTN 1
543 YbK2VUSvyz3vxi3kMKw3EYZLece2s6Qzb6
1517.78599199 YTN 78
544 Ym7zusYCJR3xDSwjEwzYpbfsucgQEcyv48
1516.14240203 YTN 52
545 YaS5zqG3HoKLSFXd4mbbwkbHhCWyLxBm2y
1514.49000000 YTN 13
546 YaTuMoe6o6cd5fP89ewcjvogTSNsVD2W6M
1511.47765028 YTN 511
547 YVPZZgDDRTEDpMTk2414uJUCajWTF6VScp
1508.18691657 YTN 424
548 YfkhqH5iDqfodEiWdezwo4V4hjUFGJmTLc
1506.07002324 YTN 223
549 YYKH13KUBbrgPhBax2uUTkTaKBq1RPKk5B
1503.32574866 YTN 480
550 YaKKgRtugbvG6nA6hky3HZLXxV3xQWkRJo
1503.10495729 YTN 3
551 YQDz47HSyCn54yM2ybmtFJ7DaVkZwQrnZM
1502.52940064 YTN 32
552 YX86HBmqiYyk944KmE7DazZyWGuGTPnLCL
1502.00000000 YTN 57
553 YZtPFZT3yy99zVceVyPbvn7TRNybijbSP3
1501.33770971 YTN 1644
554 YXNDU8RtDuVW8FNBHg1HJcMjgwk2Srh7Ej
1496.99400006 YTN 2
555 YWUNKpWjaKVAd7M7fowsNDt21K3uzruGjm
1496.28250398 YTN 641
556 YPWjzk6tFDxJMRpXrPMYb8QbHKJS5aQAey
1491.82735429 YTN 743
557 YjxVtatJwAybaruVN8a2aNfwrR8c7NX15x
1486.08421711 YTN 68
558 YmEnueQ1VZn4b8wJb4X1bConMNJybLVKDF
1478.25563899 YTN 1333
559 YartsmdoS4Q1gSHoNtwqUYGXLgetxEY1jH
1477.45287240 YTN 1220
560 YiNhAghDZDJojuFcVUv2nk6Qk2TvzkLE5Y
1477.02700000 YTN 1
561 YfoSypHAFUaZUXuEYjy3SZv4Qu23X444zz
1475.30012848 YTN 62
562 YnU7CVc1b2y4BHAa8mGfjcD2S56z16J1fA
1474.11564168 YTN 430
563 YVbRfjDh6sB9M5bf3LPM9zGRdSt4U6HRLT
1471.62433509 YTN 762
564 YPrhwybPEmZwSPevz7884nexXHtaWHCtgE
1457.07024233 YTN 36
565 YnGuZgbv8n1ycZTDWjtaamgnfEgWi1Q2WC
1455.42195025 YTN 787
566 YmpbJ8BfVwqGeGhkLsijtEJf6KzAjmHZbV
1454.53846461 YTN 427
567 YeArc3v3Kqz6JtVQZpzWfAHQ7r4feYAfFm
1450.00400000 YTN 67
568 Yh88wrJcYStNfqK2enq6uyTG6TBWguSNoF
1450.00020000 YTN 63
569 YdEcD78DZVUE1eELEfx7kuMFLmvZkrge6d
1446.73423084 YTN 78
570 YQTeLRJdfbXreojCgjKtuBBQz1nk5k31CW
1445.05001957 YTN 45
571 YUuR2XBzVrFF785SnooR2a6NaxHPeq4rMG
1441.59783208 YTN 135
572 YdrRJv3gEAnSCFySvnW2QWoTMC1F2RYBHM
1438.30606952 YTN 361
573 YgXdiYqjuo3FridxMLqm6xBjiQWKmsYVa1
1433.81678844 YTN 333
574 YgFQ8GibJaATh4NWeCBAJh8ojrFygMeTkL
1425.87362462 YTN 14
575 YerMokqom67JFWaNw3oqBpBTQwXphVQb7F
1417.37380420 YTN 168
576 YfEqgXG8AzKRUcEWu9VRp7VE5TQfwTB1DM
1415.15902540 YTN 381
577 Ykrfwc4XWTQQadHmoudsHu9LKCaeQvP6rQ
1414.37644579 YTN 645
578 YWdSqybe2MxNcLuY5ne2pQi4gjzhN3PA6u
1409.46092156 YTN 6
579 YPsmDfCyeLbhryas66ouB5qEuVWJLGAeGZ
1400.00010000 YTN 70
580 YUCJiBQJijGFdDxACgzXn1B2VKdJ2qy1WF
1400.00000000 YTN 28
581 YW3WjwnbkZWVPSntqz1tY1cijNfZ7bYkEL
1400.00000000 YTN 68
582 YUPuxDZnt1yBx9tmRc2XbFSTdb6shoAe2t
1399.98800000 YTN 28
583 YezfVKb3mMqqviheaSYgfVLU7TvE4bTyCf
1391.00979621 YTN 519
584 YhnTKLHfdw56S21LafYfJcfoZoFdKfL7tR
1389.22076385 YTN 199
585 Yn6L5bMzVQ1cttUvEr1e4PjxcZ7sRyUiBR
1388.67897587 YTN 957
586 YaKBdd3ut4bXQB1dGzfZjnDLZCte2vosHE
1385.51490482 YTN 34
587 Yg3qdZd7W5k8pPpbSMxJ5D6ohoNY1ULcuT
1381.87517235 YTN 1014
588 YTNLCcbqBoQAerKvNab1DzzaxbCaL77hsa
1381.35223627 YTN 391
589 YkzFcW9enRU8Cz28HPBxvBiP4XeJeYV4MD
1381.14868487 YTN 959
590 YjkN5P2z5BwYHqShNGZoaZQyXdkfRxRw4U
1375.43621301 YTN 376
591 YgwgX9DkspSCvC8fo3571G3813F4d9m22q
1368.36905407 YTN 2270
592 YbWzFaUJjJFkT2ETQd8QW9KPVeNdntXwcJ
1364.09987905 YTN 904
593 YVwkUSmUsk7guzC4mVzuMn1d5DM6uZREru
1360.20618462 YTN 13
594 YatHPgPyJE6mtK6peTHn41xXVbkrPpcFAt
1352.31044594 YTN 134
595 Ymt2v774i5MWRpis5pANV3UBSWzbGzrMnc
1350.00250000 YTN 61
596 YbRvwhfsp8CF8Zz276zxvjYcCWQXBnTeNN
1348.49643104 YTN 195
597 YeYrxbEfv32JjVRDNuYgnziwZxKJxGny17
1341.62865648 YTN 721
598 YgQeegvw7Whe2uD3m4ZUcYYbmdxFqNhBYL
1338.56694761 YTN 67
599 YYaz9zNs9rtoDi68LhfL5bNvfYxuYibEim
1337.34384995 YTN 2131
600 YiHB9mPaRbDY3Vs43h18yTsXVJxvCKMCgC
1335.67025230 YTN 1472
601 YSA8z71XWowVCR1AF9hJSrv3gr2vZq4581
1331.94294792 YTN 361
602 YVwQDN1WKXBy5JfcRuP2UbnDhpedpCjoeY
1330.81195359 YTN 14
603 YWi8xkFJDbaPe216ZHSkFdecnmX5GqpEQp
1330.31847724 YTN 665
604 Ydj4o2E8ANYMzwAJWQ9dLYwVo5igSTcvJk
1329.58546870 YTN 4
605 YWrqnSkUHkuDApttDUEEFnusaSe3R2ySkC
1323.99000000 YTN 70
606 Ygf5xexs1TNwpmNs7uYJYnTur2NkUoC8Xz
1316.51422264 YTN 11
607 Ym1KbXzuaE7XG1bQg7Mp131GcAULDbWouo
1314.79714862 YTN 244
608 YbwXXTkghp4Gje4ipx28eT4gCaPGRNUfia
1309.90273169 YTN 834
609 YQvpW71fhEFjYqZiHZAsYYfVvGbmYXqXxr
1306.60058128 YTN 1618
610 YSAvkbQvfK55eSEscod2brnt1djHaHGhX7
1300.11063222 YTN 95
611 YaQvf9bbTACXLVLE5mhTuf7xRRdCybGwqi
1292.70362570 YTN 1323
612 YfnJDDhbARFkjrxAHNegaRWsTyXe7VQmMy
1291.31651863 YTN 391
613 YQxgrKfncsUMjZcVCaiBsZG1zYr6oz8o8N
1286.34996888 YTN 21
614 YS4fx44TzvaLEPNTHRH4AtoVydVjD6n2nk
1283.30559865 YTN 950
615 YW5j4bjCwxoGu7FPboejqt5G6TPFdecFnE
1283.00000000 YTN 26
616 YPrs5kBkaTwR6Db75qTg2uVKWxzhVX9knQ
1280.89396925 YTN 1061
617 Yig3So3CWfEbfEpjM1ZMQr5mZusFz75JPx
1273.47037283 YTN 1293
618 Ynd4Ak1DbzYFbUHxyhjHwogGUPaP24zv4d
1270.80399528 YTN 452
619 YkdoUbuZSkGDg3JpiVXmXVyvZDgKgTGdeN
1268.30781665 YTN 287
620 YQBq9r45Bdb3J1eerEcrDZ2ssT5itWcFvy
1265.00851155 YTN 1090
621 YfVyNXWHsrAM7E3VdLP5iCE8VCvpfjAX1J
1264.55445908 YTN 466
622 YcokHmz5yqKJ5oiVQ6oVya3WfarQa3ZGfi
1263.44682517 YTN 2156
623 YXuRkaCTZE3dmkP8xEWjTG7shfWisXDpnA
1262.86722229 YTN 25
624 YgByC75nzNrrA5Win99sEbG1xuNY6Wsgfb
1262.11949519 YTN 150
625 YgpL3oP9rRJWaWcg876gctewjbhwg1KbTP
1257.25992459 YTN 209
626 YbELNCY98MwfieK1E6KiB3WiS8TC25uMsZ
1251.11644209 YTN 255
627 YVCUkACaEfpJw4XqXFdUofkpkST6KTy9r1
1250.79558748 YTN 7
628 YgLTmYiFvMSpFsCLcZtRx9kXMwVttQF6Vu
1250.00020000 YTN 69
629 YYvD6FtzUuk1ToMehBNzcgK4fxSFuXoGo6
1236.51735596 YTN 511
630 YYQLV7jXwfKbKSkygzE1WxNCEr6hfZh7Ev
1236.14999689 YTN 748
631 YiEb2Pbq2FbYC8UmenhYAGXio9JHN7pabo
1234.02097129 YTN 457
632 YVPVuXWcwvbmXy65tDy4j7D6PNyVhh3YkJ
1231.19303774 YTN 8
633 YTCi7HB63DL2u99iTzT2LJeK1Y923SZxap
1226.06021976 YTN 800
634 YiMe62XcpEQTyFpJFUxPyKG2B1yFcoGVzp
1225.46913032 YTN 3
635 Yk1SsSBq7vQbbSMqUVuXzM9bggMoRLCBZN
1225.17418654 YTN 115
636 YSiu48QRgPX6K271GBKMm1EBDetZSgb932
1224.44220069 YTN 237
637 YZSNPDJhPcR8WDt3BkDxPDabqgdqupeBYD
1220.78366883 YTN 9
638 Ymcnj8A27pM47fFHY1cfK6Hz3yHFco7uxK
1214.37744128 YTN 1527
639 YjZACbvjyZVBcWYGc6iwSgpe5tUSQPcUJZ
1213.79047674 YTN 314
640 YSbpMKgpvK1ndiRpXr7uRFCsfZx5XsaNZY
1213.36108153 YTN 182
641 YjnmCpDFCXSNY5xWVXsYPPWXtYDx8LyFPZ
1212.35030434 YTN 21
642 YPYYSRVhkUemAJnE63CgS5pLzBdGPLCkzD
1206.43292959 YTN 1271
643 YiD4SwjCy8HDtxiyheMt6URjPHK5CdZbvK
1204.00002114 YTN 1
644 YXvG2BeBuMPwptjwfJQp1BvqEV5PxeQ2S6
1203.72400933 YTN 96
645 Yhy16XxgRpzxjrhSRj1HJ1cSPH17JhPBui
1200.07389372 YTN 80
646 YQJY7y5e2Xobm6iahvzVK3ys36HaWMVBff
1200.00090000 YTN 54
647 YbxcroYawKdd4uCzaSHBtNW4YrjPTSNn9c
1200.00080000 YTN 42
648 YkJeLEhpsYhzsxV1Bo42eVbSSDRquHTP28
1200.00000000 YTN 60
649 YYr2TguWocWduMdkfRSGpbm3LoMbUPo1UD
1199.70000000 YTN 9
650 Yh8LU67jXMpbDrCs6a3be7LrHg8F2EeJ4k
1192.05832970 YTN 539
651 YRvgp6ycXQdAF9DP2Z5NwLp88Ct6kesE4t
1188.58766587 YTN 1
652 YYi8EyP4T7fSFgBWhDd3ejxngw2eLoUzpo
1187.48924110 YTN 35
653 YTo3SAP9ruSnx3ZNF5yZGRuCaFVfxzy8Xm
1185.78045583 YTN 125
654 YVttuJCGhchkm742NmLSUQQAp3my51rGVi
1180.28623083 YTN 586
655 YmnfPHdDC1LzbrBfN8WM37TzKmhQHS9RcS
1177.55657619 YTN 2
656 YW2h5cwjUSGiZvMwypCARcFKfUS6EGMuZf
1174.56116101 YTN 19
657 YX9rzdpJFGP2yNxd7KcdPVXHsgDRuwzJqi
1173.43153959 YTN 365
658 YfDXnWq4G6vdNvpteX5bED6F8FJDzveSFu
1172.64949215 YTN 250
659 YUXF4ViDS2qksgGWH9NqXrKEHHY1kETLbc
1171.87597189 YTN 36
660 YZCszDqNjXrB38QAgwjCVLDGaoeXqaUs4E
1171.39328664 YTN 175
661 YWpM1KincNfooQpkErb7mj6gwGXCfL3XRD
1169.24144509 YTN 1296
662 Yaf1mQijmccCwt1r44CNWoLdNxjF2YKBkj
1162.80435718 YTN 355
663 YQohjY6Jz3C3kT92u3oDbLq9eKSv7XD8yy
1161.95451805 YTN 4389
664 Ymc5aErHSetS8FT6t5ciqGxQPEPUz8WSvL
1161.00094881 YTN 65
665 Yjn5zsvBczEYCas1vUmfYtisYqudFfK42d
1160.73390459 YTN 149
666 YXjmijMY38ffPxpbEMPFM2DKHh541t84JA
1152.49526800 YTN 249
667 YeuJ2tZ2xRutGRUNxgNSeDmn9Ni1KA7Jhw
1152.12862420 YTN 30
668 YYKTeDctkGvX6jzRMgKhpP3JDnR9nM3R5y
1150.00000000 YTN 63
669 YimCcHv9U9t2iYhvwGLuo7icbxvntan68A
1148.69500001 YTN 1
670 YZQM9uAs2aCZuRFkVdecxXaqanYyLZQKAd
1147.06936655 YTN 34
671 YeMiYF7sUxGpS39WhxSWWG29oKJkqioHdL
1145.81678972 YTN 8
672 YjajQVMUPDMbnXFPW4WJ2QUEbPBef4nPry
1140.00000000 YTN 11
673 YXdUDTgcdmuJJsa7sekTZ12DMS1ae8VJbv
1139.82066357 YTN 28
674 YjBMVAr5u28dnP1xivvCzzSmGVpFX57ixv
1137.64895238 YTN 102
675 YSr3QvEqeunWnhgh1NAm68yR9MwY6XGsF3
1137.62559088 YTN 1284
676 YQ2xbt6Upfz5GPSy5qW1nAdyjgfhGwS2kE
1134.12756717 YTN 840
677 YVhaC1ED8oGT914GwLQvy4HHbACy54pNar
1128.73196076 YTN 1047
678 YSaTvF2oxS7s6aBAYfiugQSsu6eZsVppyW
1125.84420858 YTN 330
679 YWenMai3fs8G1AkfnfKB8Yi1pnZRa3tVnr
1124.96897099 YTN 35
680 YQsVmRw75UwjbuQBwfaUDrCMercKVRKCad
1124.84122425 YTN 22
681 YaHVHxCWYmDkKJ5rN2CSh7jXm7Eqa9G64C
1124.00000000 YTN 10
682 YkfEjo1YkcGew882wQpUxGMmHUS2e5ziPh
1123.94836772 YTN 103
683 YSgLhTjTbjTmjJaaF9Fg8451Zxc1WK6dKv
1123.87314507 YTN 1
684 YaUNSsTaSorNkUiWj5VdJ7AhDwwN1npxQG
1118.22235103 YTN 111
685 YVLJ7YTNJoxXhmYF92DJtFVjjushCLSG5n
1115.25075606 YTN 8
686 YRycqWG9c7yfSznT4HRQj5Kzs6a1tEqvVj
1113.69038524 YTN 1067
687 YcaRSKM9HCkKf6mEZBf67XxRJ7vZXmfMm9
1112.24631481 YTN 715
688 YXCuUL6y8NuS1Nuy8eMhgkGL5C1nazB4ee
1110.86549889 YTN 221
689 YVxs9qqtpZ8gHAKGSRYbrRqvLNAtBkViwG
1108.76780241 YTN 668
690 YYW3m4RDrhAFkS1CYRENx6pMdh7Yp1yDAY
1108.13183818 YTN 555
691 YnPg6o5PSsMGcJcCq1j5yMMat2tyHG6u1Q
1106.31240942 YTN 508
692 YhFBhxuccFZjTqUyYBaLBYSmdyfUFoWoVg
1102.94099056 YTN 197
693 YZDrQKaG39P156iWpETS3zuSfMHniMXjmz
1101.20036266 YTN 11
694 YdLQuyqk9xdfsf3jAKGat5sSP2CdugYpEj
1101.13160599 YTN 823
695 YUUWL6uDAgrNRk5UkRo1qUFFDisAmPRZ5p
1100.34292251 YTN 873
696 YhdRjXHfxXtr8hVZwtTeXoWHUJXhRWCAnN
1100.00050000 YTN 62
697 YVrDhjEz1Zdak77rW9aLv18rEkcaG3R2DP
1100.00000000 YTN 1
698 YayRd39ugPy8wpjiFcEPYzHeA3voBg7iFf
1100.00000000 YTN 2
699 YRKxuoU3TxdKZkA5MNJADRhbb3j2Mh9sZJ
1100.00000000 YTN 2
700 YWRwYAkfXB9QsuuTDqswXUts4vGbBWy9vT
1098.55637002 YTN 11
701 YRGPLjrr2B1zRYPFSYk7Er1ECan3n2B5fD
1098.24807388 YTN 771
702 YWGAzUZP8v83zg62mDRicEuycRm3YWYYPv
1097.42319197 YTN 35
703 YPoVTr8Hus8hckqgbGZMJLv7NcgBpKGLbX
1097.04100738 YTN 799
704 YSS71dBa2U9BLcBAVdz7i6m6U33mQzQGPL
1097.00000000 YTN 51
705 YUYw962gwTT9zj5c7pXqMCjexm5Pb6wvui
1095.54521323 YTN 108
706 YeswrYHCmLc5opGsXnWLmQcobuBSf2SxLz
1092.91417672 YTN 769
707 YUPDExpESmx1LPkyDBjEGTq74wVwim6q7s
1091.19604319 YTN 7
708 YTckWMhDN6u5aocagWLuwsoDUsQy58S3C7
1091.14490856 YTN 60
709 YSy9ANathzf4MrVxBXA9YBdnHBEWxAYryd
1088.33765792 YTN 2
710 YQbG1xVUC9eTap4HBg2rNVJPySEHGtewsD
1085.99100000 YTN 3
711 YZ85EWF2XK72QBbddmygK7fZ1awhSRatBb
1084.61687320 YTN 249
712 YeQXAiF9Xh3qS13sFWvUcSusjyV5zAv4z6
1083.19062652 YTN 907
713 YjXJpmUXAs7zeZxbfeUtvjF6MDCWSem12J
1081.50625526 YTN 1324
714 YW5Bb3hjWfMonyZA6cQoMkdEfmZbTVB5NW
1081.00000000 YTN 32
715 YgctJXRbg416eQnQ8fxCoWGhnTsCikmdqo
1080.00000000 YTN 21
716 YUquC7K3K29y4rabj1j4AzHbbfA57f7Y3S
1078.57367243 YTN 744
717 YUhQLKoJCsDErAEqT6it5Hdw6Aro6MHLck
1078.00000000 YTN 8
718 YTPyJxj1U7YAJGXD59twaMREh3PppN3t8c
1073.55271826 YTN 192
719 Yh3gX47zv8gcC6VvVw5Fm4VNJqFwYRRwpN
1071.79576590 YTN 24
720 YgAtgJ17WqF3oveyf2P8d7uxsjXvJhHMQW
1068.02878314 YTN 25
721 YcRF3HRsZceFQZcvbrFWwfcpkVESxy6yCC
1067.33280918 YTN 480
722 YYXEWoxzw8EkkXGJhPMdKFDNAovBsoKz4y
1067.00000000 YTN 10
723 YfvAbX9X3whErMaugXovj8ccHtkRPrfxzz
1065.84730865 YTN 133
724 Yiwpx3g74rGP873VYtNFac6JjFqPjRYA9o
1065.40425016 YTN 350
725 Ym7tkUsFSw93cdtDseMdE4MbvtZFuqS1M3
1064.61556797 YTN 1219
726 YXVvAkhaqmo9u6M8K1VCodAMeiCkGFJRkF
1062.60787529 YTN 1
727 YPgrHyGQw1kNbLL1dp73Uysf7YPa38RKVi
1061.30607847 YTN 15
728 YhcG6YuPCuAnEk8znPkQeQzLMHwXqxETzK
1058.37823272 YTN 13
729 YW4MDtjbagp1xa1NVEjxsArfUwcbNCczdd
1058.05371696 YTN 24
730 YdSryqR5e6NDRw2GRbGW6aAHVdQpMDv1Fv
1057.95999822 YTN 403
731 YT6rCj7dcZxsSJmsKjvsjB2Msv2wRKpsHn
1055.00779872 YTN 12
732 YSYVcMJR7kXjxUFwdkcS5RpbVsDgCU3wye
1050.00020000 YTN 41
733 YeWLE3WBR7jrCa6uw2JVuxYmn8ZNP8SJ2t
1050.00010000 YTN 55
734 Ya2fFcYyhUg4dQdHcWDQRwd2vvpFLAWpRn
1046.37706035 YTN 1
735 Yk9Ta2UcJBBdfuAqf3v9LsGUfTJ1bTavjU
1045.51469965 YTN 91
736 YgHmzQ5TdCtfL5AQvdxHexk8Mdx72Wpog4
1045.06310221 YTN 39
737 YbDwiTcYBqrV9uMJNun5ANdj6WDvbbmYWz
1039.25434885 YTN 272
738 YdZXqHvQz6Xp1ikDpQnWo4nth1BW7fjmB4
1039.05266246 YTN 521
739 YUzStibiejyXcvnk5p7mZtF6iJJa9bRoAt
1037.47460829 YTN 36
740 Yn2Ms12MQUiPf2YofpwuCmZz4ENa4Sgsed
1036.38946526 YTN 7
741 YYU9z5mQLswJ3S5ynQowhvxDUyh7L1ZTTt
1030.79837074 YTN 45
742 YjFVDM9dVaxhYf672gKXgMqdDxv2ggxBj2
1029.72495469 YTN 371
743 Ynh98F21pNrVSne1NrzYMVk1JDDBBmyFa8
1029.42173896 YTN 232
744 Ym3AjLMksHyH73HrLDTnYKAgLguwnm6hx3
1029.00302510 YTN 30
745 YkEbwUhytLKfpp7KcCBKqXrk1w7pq5YgsZ
1028.97452209 YTN 438
746 YgiVm8QcqaPJ2Pof7m83JH38KaEvfU8v2K
1028.10033946 YTN 98
747 YSFnzqmUXpoaDzp3swg8asP3cXD7CmJB7A
1027.85635034 YTN 30
748 Ydn2cTUuVN7v9nTRWR53xiyHrPsf1E62J2
1027.25822430 YTN 3
749 YYNh3hBefZTpZFUC6hkJ6KLavKeDijguWy
1022.17874706 YTN 510
750 YmqScB7dFy5rZFN9dYrKyKJwiS9eYp8fiv
1020.93612097 YTN 4
751 Ya4NLmafAU3Axy5Fd2kstc1RQ7nVYWYZKC
1019.72579338 YTN 1351
752 YeupYx5T9nsX1Ucp4mNEdDiWvhfJt4Ekex
1017.78193633 YTN 38
753 Yj3SLZL11w2kYvpEX2jNghwmDVTjAzv6P6
1015.41725891 YTN 2086
754 Yc34hpQvLSudALgKUu3UJayShfrbKH7Gws
1015.24044303 YTN 274
755 YT2799sZmWmJvGqAqWZeMbHqDBbEJzJhar
1014.09413165 YTN 119
756 YPmWq2X99zfkbBFwt6th3RHnx9g3KV1QNi
1013.09700000 YTN 1
757 YhDDGPxndQx3376HB2xdCr9XgNK8dDxFAJ
1008.34604745 YTN 91
758 YgKJBK1se9EcMtFwi2GFFfisaVfG1SnNBY
1008.17889168 YTN 5
759 YV9aQEbW8CAPyRfWi54Vzf5cuPusqevwGG
1007.88441791 YTN 194
760 YgyywehXNDQ3pJNxMFrm2suN57DEDqfqaM
1007.03266472 YTN 7
761 YVmd7NRhCThcnsFJ1xqfhSnivWdPUSyY1f
1006.98802481 YTN 95
762 YiCBB8aRkSQvBLRPM7Ar6jtyFcUVLtyowM
1005.65695680 YTN 8
763 YhBe1dFqENJB7eqdniJxmg6rt4zxZ4j5bf
1005.19154898 YTN 27
764 Yfd8fYL9oicJEzFh6NUjFc6TRht5m3qHXm
1004.00400443 YTN 17
765 Yjb8ffLMzGwbnxPFj6zezD8JoNErdJdq22
1002.44767975 YTN 5
766 YUMsHx7P6aBikSGQGo3EAhgRxadYcwQ3b1
1002.04131039 YTN 190
767 Ykcv8J7mjJNUjPj4K167qR1mA2mZJjmmFz
1000.61746212 YTN 27
768 YgnXpkoVwxTPcJcUALQFmeRtY3QDYsv5oj
1000.00000000 YTN 1
769 Ym4s3hEZKJ8Lc7nGg2ExZCdBdd84GJUnm1
1000.00000000 YTN 2
770 YkBqXQ65p7XDhtpVFfH4NvgCBP4tQ3oSqi
1000.00000000 YTN 1
771 YchSm33y6fZVanMGqaruXs8jmqYQchyF1S
999.99690000 YTN 1
772 YXog3u2iz3AT7YXA5ZX3Z5DoR3Uq4DTmVE
999.00000000 YTN 1
773 Ym7V18eNNR2HD1FqBja6ioUz8ZP2AbwTzz
999.00000000 YTN 1
774 YksQ9wAd2MGu5YPj2yQjaHw8UJ2vaig6cW
996.95471173 YTN 5
775 YhKzVcjqn5eMgoACaYq591boSxCN3TjHLM
995.78852528 YTN 151
776 YbexMpzMKqLfC6dH9F7PvaSbZEUYLVAbvi
992.21759877 YTN 23
777 YbJhvDFj6MvD4fYrNoZyt3K4B86oZjFPJR
991.68872792 YTN 652
778 Ya7f565MxXpBFMeXLZUhGmTdLwhud4AyEh
990.95291905 YTN 89
779 YbZwTb4uuyeMXNgKguuMx4vwBGWmqhP9Em
990.22706104 YTN 263
780 YTgeHh9moTXCFW7LsTxeRjavwV8Eqn8QGd
985.18729874 YTN 424
781 YSVK6a7yydLUi3V5Aa7i99ztUFzA4utAFE
984.47095594 YTN 31
782 YgGw9KTTrK7YMroBAf6kSNKZXidgCzQpAH
981.98483000 YTN 186
783 YQkFiDEozfnLwP6jjwFouYEnBUPGDzWGwo
980.72349268 YTN 22
784 Ykk6r3mtzSCN11bsft29Vcmpo8VFWDUQYj
979.94303419 YTN 76
785 YScXhC2mkJEhtRFv6BhPBHd6PwmB4Rcr2n
976.78302963 YTN 69
786 YZnnkebS3n1N7EABACsG5hCgdJHn3nLwTr
976.71616719 YTN 804
787 Ym4yJ7RMH5bk7TDGMfMKv9kDPmi1GEFrQ1
975.23000145 YTN 428
788 Yfh4tAxR8rs76LLgK8e3JggMkKECbRdLZv
973.26709222 YTN 402
789 YRn6eaVcv5TTd7wVVB7LJxS3BY9LXWL5QA
973.00000000 YTN 17
790 YS7UAVyGLG4F7pY7ZxehrozvYGWtUEY4Vy
966.08789883 YTN 554
791 YeWKoxQmVRJvaPimz4MBuQq9sJm3Zu9mL2
960.00000000 YTN 4
792 YRUMhwiFRDxjzPyApQZDJKkozQg3mBV5XU
958.69957092 YTN 161
793 YRXr6MHyZcg6XMCrnpcGFezfUUHPjxMemm
954.05566607 YTN 399
794 Yj5FHcup8PjvmoHUWpA34WTMxtEc7JM79p
951.58314915 YTN 724
795 Yd6pFH8dsbvtr4RmoWTHuYqJErhXq2vPam
951.14939000 YTN 730
796 YQ2it4S1whahA9RSWbyemGBJtnttJr8xib
951.02377612 YTN 13
797 YeoHrjFwVh7PJ4d8zFuZBL6BQkKfXRiN8d
950.00160000 YTN 21
798 YhX7EHGUf5qhEhcKjfZaHxcfq8ji7asWV8
950.00010000 YTN 21
799 YmjguzcvYCsR4sSfN8Ph7D4cx397mkKmY3
950.00000000 YTN 45
800 Yc5gyWEmoLanJrKMBjibcUaURxuVe8qvKm
949.47231961 YTN 450
801 YfXR47j9fsLzCvWRxLrmT4JziS8cXNcTXd
948.92837729 YTN 157
802 Yh8prHLhRK686muBPgzTjNM4tdPAiLRAhz
947.67868037 YTN 426
803 YY9gc2zNpaZh45Xo336ieT2gYMgbbx6VuN
947.44955911 YTN 47
804 Yh4wHCAPqnFWjh2knSZ1BC6VTN7ZDvUTfZ
945.81448484 YTN 27
805 YkJaMZWSCx3T4GPAau5rsFeJwCEtbT8MSf
943.19461660 YTN 26
806 Ykf8f5zNaFkde6j51iQfFmwV3RBQirS4Tt
939.37914505 YTN 3
807 YV2KNVy4ZFrhG3rBSk8qyr44KbaaNqZQ1t
939.31085570 YTN 238
808 YPyFSQhq6F16x63QCsK9eaCWfH63MEigGt
938.84907964 YTN 322
809 YPzBzkuuEas3ZF6o7amu7vmqsStZJ5T8oY
935.37629619 YTN 171
810 Yb1JvZ3ZAQyngtRjJGsr2ssjK87oiMVtfJ
929.37947891 YTN 842
811 YZhaA9zS5sAgQFquj3J96oDXDYw398i7pm
929.22732889 YTN 377
812 YaerafmSEc8e2EfqwfXtLPm2Y54291LxBT
927.96586692 YTN 136
813 YRY5dyrr67aJ2tnPwTqGs8QACPaJefdCFe
924.95567250 YTN 95
814 YWx924qjJJv741Lbsciri7Zb1r3PyGE39T
924.33111461 YTN 697
815 YjrdTTQF8XvtTavD2BgztVAw4SqsrMxNad
920.39563250 YTN 4
816 YdiGgjKnkUyoigqMYZYMytEqxi28Yzs4fu
919.36846927 YTN 397
817 YSF3MAFMFYHPbggtnz8774cdxREdXTfJXE
916.68106902 YTN 16
818 YbLpjJkErQMo2gbFZEdN4sP7N6Cp2vDdD6
915.81000000 YTN 13
819 YQd13S5Jf94BEcMa26vaXgFvSLTE8fMKph
915.00000000 YTN 6
820 Yazfae5HUDaFq6XARVWmV6nvjzDrceBtye
914.72127623 YTN 835
821 YYUP4HdGMJ81Fs2Li52pshf7wVuznxtxWb
913.07448816 YTN 3165
822 YeBWBEkckiSxs4qPwQqKQtRDF7W3dABhwb
912.16528210 YTN 9
823 YkWNENeMAEcRAPhADnAA7SAszSzhgK7ojQ
910.96150327 YTN 5782
824 Ym8UqZtVDweUa7Qhh9bg9rTVYswhPJP1ee
907.61506986 YTN 788
825 Yh3ur9Ln3hreExCdLjRbRoy7Tst3SRU77H
906.00000000 YTN 7
826 YhWarxn4rcadtQVCFbisNksjFfW1HpTbHg
905.52977725 YTN 95
827 YcVvaevsSKTmgDk62ofzUkeJ4VaxG2s8bT
903.18095290 YTN 1795
828 YjtSgGVUf2k5coJdUH6v6frVfBQgArkA7o
902.79184617 YTN 377
829 YfrK4KbLJwZLcLssqQM7c7ZJW5ZEeNWooW
901.40848449 YTN 35
830 YTJxyqhy2sAH3E4NsxV2vqzzUPyyNmbg5y
900.76222369 YTN 2
831 YdNB9MDHAnKPVbKeKgv8KmKDDdMnR88PTW
900.74610308 YTN 20
832 YXwpGmeZtzB4s5tJVRSDzDLH1N7rKDwZjM
900.07300000 YTN 792
833 YhLR5c1wyyNjurHkR3aJuN1EVvkRngEFJQ
892.68089550 YTN 47
834 YeE5QxEXWqYJd27arUpj9U2Tjd1N8XaJ7v
892.60330244 YTN 99
835 YmMgsB7kC8qgvC9q52pGBhC8TCX5Q6DzvN
890.62465740 YTN 287
836 YbimTEmCeGVfmPWLv14PcBdtX36vjEv6pR
889.06987449 YTN 523
837 YW68Hrjsjnz6bbhB3FRjc69vuruRk2dVCf
888.56180233 YTN 296
838 YfCmHgvjcvyLLXGp7xkUXXy3urmZ8KTvYy
887.50095761 YTN 365
839 YmKkbnbAmyF9jFZstpkoun4ZJJoa762F9V
885.54835140 YTN 173
840 YkyCeTfaKQoqgiWBZ1g8BHQPLUZYcczUuf
879.90986983 YTN 242
841 YVdEy7Qh4nk8br8zwvvAUnKYC7feCbXPaf
879.54039387 YTN 2032
842 YSiSy2e6p4NUYCUxvZqEFUNJjHTJbaV7CY
876.87724066 YTN 68
843 YdnWNBsd1Xvp9Sc7waRM3iquxPe5W3KBEw
876.43712042 YTN 864
844 YYkniBFniPuBnQr89NwescTXCUvFtFpPfj
875.08445872 YTN 338
845 YkR71VGMdX7YXmK1Hc6pRuJaCgpEDZddTc
871.27151341 YTN 496
846 YUemhyrEzX7XnyBDw9Q6z32NNSHpn6DZ6K
871.01532227 YTN 12
847 YRoP56FJ1F4VBGfFRhWkwyrKzu24G6JiWe
870.00000000 YTN 5
848 Ydwg6K8p1oxoGsLPgF5KKLuHzSdf1TQBew
867.72332718 YTN 961
849 Ygydvoc6rcyDtAgg9L5nd76sP3a8gWwmjT
864.10695822 YTN 39
850 YkATG2Yaewm87aQCQGuLNowg5LxmhtWNfM
864.04763693 YTN 139
851 YnB6iURKd5NuL4osdzKVmFnHhjQoE6hQUV
863.58401222 YTN 1090
852 Yk7kwqpokMEPDj9LtiqSCHiR3JEaSEHp6X
863.18535750 YTN 225
853 YcZNMNogDZmBxU6iLnQG12brJosfWbweEt
862.19518543 YTN 1270
854 YVRTPf1paxcpjy1Sn2TFyNF3gfGJ1vVuwo
859.12461186 YTN 196
855 YPweFSb1HCmcuHW3s6yj47FbBXD8CdwgYE
856.69872808 YTN 115
856 YQ29XKnCwWi1zo6MPT4kgpZXD31xo76W82
854.08514067 YTN 58
857 YcjjEFARnaBatNPHe8gavMn88sHQRxpY4r
852.12187300 YTN 2140
858 YXJKTvZN1V2opiu8tWV4UyfZm93ZRaibYm
851.99750532 YTN 240
859 YgdHQQGS3AKmb1s4qrw8E9JvvWXULzWBAB
851.37895053 YTN 2235
860 YhAp7CAavbw5BV4TaX38HGa91hxcYDCKUF
850.01190000 YTN 2639
861 YUjeCPnZf9ubhaBhtnZa4UJRm3AwUhZJkA
850.00020000 YTN 17
862 YkdSMzdB8VgNGqjBrYKYCBFsrxj8Kga6aX
848.63552778 YTN 381
863 YaGqVWwJ7CnshLhW4J2P3jozfLEGy9dxCL
845.84849563 YTN 822
864 YXLimPFajZbw8dt6myBGidGLZwpMeA7KHQ
844.42429319 YTN 720
865 YeYFn5nm6bHNTHquTbcDLuFq1GXjKVDDHK
843.57833467 YTN 36
866 YWNC1xJuyU5BoWsnG7Lk6aTvGmGssrnmdZ
843.19108757 YTN 64
867 Yd3GeK4xBwoDQ5zuqt6b6a5woafQViKUYK
842.78592927 YTN 1
868 YR85WFrZPu1sSBEp7TfKjhw7ex1pUgtxrD
842.54910008 YTN 854
869 YQFXVAi3NV5W7mPpQKBbruf9prx2GSXfvU
837.02128920 YTN 896
870 YiMyUc4JDyFJUfEyPK5DhVsPvaRZ5W3Ngo
836.32675840 YTN 68
871 YaoLyhV6PZTrCye15KpqxN6EaeYmpNncSa
832.91717444 YTN 169
872 YiHb2eeSLuv3XSwtMnRXn6yaw2btXjzxgk
831.54356578 YTN 18
873 Ye49uWUf6KmmQwUKvfnAPRyw3LFUpoUNQB
830.15098689 YTN 836
874 YS1LYtEyGAXqh3P1pGXg6oMXVH5YJYX1JA
828.09052394 YTN 1328
875 YbqhsAV8xSh6YRTWnvtUPZxXKz6Tc7egdt
825.91915468 YTN 208
876 Yg96eCsKRL9yuHo1vfPZdWAJpCEzE6TYKr
825.37485349 YTN 2267
877 YZ7AThTCfLdmHYJbSVXmCEixV47AbW8nqw
825.00134018 YTN 118
878 YioU5kRhyvkJnhMxJKxgCeztPFnC36n6DQ
825.00000000 YTN 17
879 YZUp8KU9g2mPr5ruHWPRoxTmcQoBWKfZUj
824.53620633 YTN 1071
880 YPovzhL7L6BwkBSugjtCTmQjUApZFGjmfR
821.42327955 YTN 432
881 YPU8ti5mBsDCy7KQc8mc2K8SAGWXhSeuxV
821.28881708 YTN 12
882 YTptutbzU2ieC1BrbqcVP1wePyLmM7mSpP
820.64394089 YTN 87
883 Yj8jc1rZkei2SsaB7ieURpi87vGdg1UnGL
819.75551549 YTN 77
884 YhdYLSXB2ix77XqSsic9pioEYJ5sx8JeHg
819.56748740 YTN 11
885 YPzPZFeW19XD4DdXv1usggwJi8nsGYcDaq
817.07764207 YTN 302
886 YbvhLb9Lb2Bg9Mtfc3zo9b1bJtZDtpCMuQ
816.52372099 YTN 931
887 YjjvHSbWwKFT2RgezcQXaxNVWpQkbdeCaC
815.06272614 YTN 53
888 YU6GcXCXexvxWSpHmqkJ2uWi4wjpESsDUw
814.30354020 YTN 1330
889 YUJMDafELTqTShXwiqk2j3kiXwtGDbk7Ex
811.22698893 YTN 16
890 YYzGFxvicMDhQ66fo8W4xa3feDjKZBqabg
810.41522679 YTN 16
891 YTFMiYvFKQsSTPGH5uZ9b5fwrDQvf8EczR
809.67573839 YTN 783
892 YVHByjfRsPxMke8zYSHC5STsiGg3EK8vRE
809.54000000 YTN 1
893 YbJs3gLPnF23T7Tvn6gngydUoZuHZqgXoG
808.31276115 YTN 1995
894 YWCST1DtSXqHALKWe7RK6pX3qMsb82UK2W
807.49941176 YTN 616
895 Yf3R8sUVCqMhcNiVNxuA5m55h3Hb6pGZZs
807.40132361 YTN 169
896 YV6c6oYqs5TYW72JoWcxk7TW4sn8cbWKyv
804.16283347 YTN 381
897 YQeLMQtAUVT6tU8zkqAzf1pcAoYwqwcoPN
802.91254975 YTN 130
898 YkwfiRCWqoCwLfCc989ncRw2xmZ4v8j3Kc
801.69864316 YTN 3
899 YdPdQzsasPd68f326X1c3sNJmqotkrVegx
801.14005516 YTN 140
900 Ydz5DLwm6ShdpjYndqPnWnVKo2fs7yTEHr
800.01511000 YTN 43
901 YUwK3QTYfCmcBsEgA2RA43sSowwMMWT7bJ
800.00000000 YTN 50
902 YZD7fxfbkDcpuhhJwG73VYQp9NypoESihE
799.99700000 YTN 1
903 YPSFGz1v8AWN15QgrhGywEdc4bf6rQJYqs
799.99700000 YTN 1
904 Yc2RfhWFzdcTAgmF8k3WCg8fWon69JzCzD
798.69386510 YTN 158
905 YWm5LgU8qBxQcvZKdYDftuCoQ1q4fcGCF1
796.95410478 YTN 39
906 Yackmv97bHKRQMpavaEHvo2wDJmo738U45
796.65260536 YTN 684
907 YQeP4Piausd4e3eNe3X4fPAZzdjAfAkWsH
796.09565695 YTN 358
908 YRKvS548RaERgVa5VL1S6FPim7tsFCQymQ
795.59973562 YTN 415
909 YSesQRjD43PWknr5TD1RATvEBA5XUrrxtX
794.72271388 YTN 5
910 YmRq5Z1NfwmHNsmsLNqUsbdCDoXrfXZWXy
794.13374876 YTN 317
911 YfyCNLniYq292GfsMgWXySZEAcf6c26yv9
793.57826960 YTN 15
912 YYdkrXNJjVkXcKVFYDtTsMTfTJinEs4FWP
793.57602993 YTN 1854
913 YkqeHsUFYxLyQNCjKriLnXofxigNFezWrr
790.70000000 YTN 24
914 YdpWpDrP3aqKyH6DQRe4MpnMvRrbfNqZsn
787.92448006 YTN 129
915 YXGzn5CyXY6LQKFnPthfXXoFYcP6RoHvUJ
787.90276850 YTN 287
916 YVd7mf24VCHHmQxq5D62KM22Nh9ziZLd98
786.19035882 YTN 41
917 YjnskHr97dsB5i1X4xS9CYJFbswCcMZs9q
785.91211462 YTN 706
918 YVdmBiYy6Ff5D4XaycNtaENRt766nxnRQL
785.12090938 YTN 378
919 YaXVw5VQuncL1iE6fgJjJbeU5qmWxoqNsW
785.08869420 YTN 1525
920 YYDJnRzc38azegdS3FGVKhts14uqd4Kk3t
783.66588252 YTN 20
921 YhqYkEK4Fa2NeFktreJbfo2jw4qBiUQtbK
783.43098044 YTN 57
922 YceJ11ba66G1rNxY8wQbc7mQWfBXinsMfv
782.99215660 YTN 483
923 YTm1nP4r7Y6V35p5fhEdEqGo2xqvbLdury
782.40335433 YTN 50
924 YQNjV9grhCe3uQhaGUo5y72sDyxhw3Zno6
778.52099479 YTN 246
925 YVZ75FEMJJMrxYzyNfh7hZvyxu8qcfextH
777.29616384 YTN 567
926 YWV8g4dFdeA49GMRhqmg4Y944nXKhHmAGN
776.69179467 YTN 401
927 YYMmoe2cwGqAPR9pkZtsDZpU3FHjE2nLqv
776.24397332 YTN 9
928 YRsrv6jTX88HvmjWfRxdztdwC6vhxNEt5L
774.52643805 YTN 729
929 YVcWMTKRnUKBHrdgVV6WqSZSx15C2kwtP2
773.82852019 YTN 1
930 Yh48keR5uWozbsC8U1VakTq892Bbq5RL7m
773.07409624 YTN 10
931 YXS5dpEhyniX7dkMtQ7rYcPpxiyD7PJeJx
772.64325340 YTN 10
932 YmtpqHY2qkMcRxUwHSHGC2FqqzJVMZBvmN
771.39865249 YTN 315
933 YRWyhrBwynTz3FGRjFrRyqN1FA9kRD3wwB
770.33170691 YTN 1210
934 Yc1vBahGJUSRQV5xuBWEhv22yf7VQxbLdr
770.30094761 YTN 826
935 YVrZND4FdFo4rayrvcKKtcEVk1d4ukTuPd
769.05363766 YTN 142
936 Yh8jBZjvSW89EoieToh4QWBqwPo9Wgawy8
766.68513169 YTN 698
937 YgBRA2jwgdZCX7F5ER7gY53qbRjCajbic6
766.35777938 YTN 648
938 YVSkS7fcwp4uuqYvrqqUfrn5hsK7EuHdp8
765.81188338 YTN 2020
939 YbXtQPXok3nw7PmZG8hMt5SopD94GrC9dV
765.02916508 YTN 6
940 YjgzrxWTCqTE1HCUa3KJtaK6R7jP82eEdy
764.16127411 YTN 61
941 YfzYC7WE9iMnpcGzNHuSVDD4iCsQadCmS5
763.40614058 YTN 80
942 Yn2jdHBy2PyVVLpGjrS1ZKcztCweNC792K
762.17900000 YTN 27
943 YVpwU3yFpYYD2eTQ6njHv4AZu677VhwBTt
761.09419249 YTN 3
944 YVGjurEymu7RmEpV3KYMkL54CLmqrk2m6w
758.92846458 YTN 46
945 YXvxqCmxo5D9otJmQQcRZHPU7Lwfwoym7R
758.62980752 YTN 785
946 YgTEvc4j8nYyg4AccLDr3CHmabvziqhY8w
753.16175585 YTN 37
947 YSoTYbYaxyJM4H62EGVDKiWiGdVskLwHB4
751.21489659 YTN 78
948 YZh8HXavSEoSGnBfedok1hs5SCZ2sQ2Yf7
750.62543069 YTN 29
949 YVu1MAhcaoy69yMfRhRWmLqv3AqcMTT9dm
750.18886883 YTN 84
950 YiBm7dtUxM86P374ZpTTHnoGkBWbjfMU9v
750.00530000 YTN 681
951 YXoQEGEkNcFhkidApy1DSwhU6hsYRXydH8
750.00107186 YTN 61
952 YYymbeenGTpdM8M1VyA8GFsK3Yzp45fsA4
750.00000000 YTN 53
953 Yijue2TTMJw4tbe3JphbsJYNhEHzHNDFT9
749.47157928 YTN 37
954 YkFP4aSoxLMK23Ukn1rMwSLTNfw4EMjxk7
746.70461356 YTN 438
955 YQB4ZvbQ4hFbDNyBK8y4kNXvGQVDShqKKB
745.14048714 YTN 324
956 YmJB322gwMxg5JxRb5vyatFPXK5DJVxjMe
745.00000000 YTN 3
957 YW8NzXQTw8MjCoDNphcwHTyGztBHqXmSah
744.84840746 YTN 39
958 YQ3Yya5aAMrY6VS1G1XtyRZGJtHNr53Wrt
741.76245620 YTN 68
959 YjEGgJLBq4btpU45R34kpitepkcT9rpQNG
741.45855730 YTN 283
960 Ym2uJWLC5MQMKHXnDqoJiyaDUajXSXmr8M
739.96324939 YTN 73
961 YjsEv3LUNQR26uWyz1fDjEDXt1D4Uip7DW
736.19580986 YTN 1485
962 YmNjM5ntECFwfCdUUG7trtScwAAfoLxSeY
733.04323041 YTN 254
963 YYNnSeMX9sPYWGQSScwaWaipXtStMyLW5n
732.40000000 YTN 5
964 YeL1W9EeCWjHq2V6rLU7kFZHTdPASJJG3Y
732.01656036 YTN 9
965 YQjvEgJD63s7TvPF7Y4E1KAMh8j9aM8mxA
731.16547061 YTN 86
966 Yj4iDrF7vdLCw2Y8H2NLVLeZSVfBFtFNo5
729.97269608 YTN 7
967 Yji5nJcoGU3yGwWLzKnsM3TavyPvTpq4De
728.59354941 YTN 33
968 Ym8C5U3axcHj2kwiZGbbyhrXrpG8LL656e
728.06277618 YTN 106
969 YSUrhKhojj1enwE4ETMskoPJVQhzsAFgbg
727.99610091 YTN 5
970 YaQ7AxxcZkAuBXCXowZPKmAB2ZZ6eZL2wH
726.57110706 YTN 6
971 YQLiMjWonYPkwvXq1jnqt9ZjzvZz9XPAmj
726.32361620 YTN 329
972 YkWyvjQqcyHgGgHwQ3mAcWoD2YuyyNDvBx
725.91536904 YTN 173
973 YREPCJAma3qKx77Lk72Du9xnZ9yc9xWPHR
724.47313495 YTN 525
974 YQ5TtCVHiaWEooUAiZT12hhnSKL4cLBb5r
723.66205327 YTN 214
975 YU7F1FSytm3j7XT9c4jw3NsJJFWLoWEyso
719.41051580 YTN 30
976 YbxAkQdScd4Lo2M2f8BXse1xnEhX4EpKcq
719.13884211 YTN 59
977 YeQ79sZj8cUoJTzwM7vQYevtoTqB6XbUSS
717.86235847 YTN 1858
978 Yeb4BmTQhxXjFdMjKizLqYEn4E1yNQopEm
714.85252638 YTN 381
979 YYEJQNx8HDdsHarhW8v3MXSLvzVncCahs7
714.59066965 YTN 790
980 YX9uV1iXkx7o7Q7o7zffgbwpxTXNLUmhie
714.38635028 YTN 497
981 YbhiSqh6ynVDYbCTCw5oC9W463zCXo5ihK
714.25841318 YTN 71
982 YgbCgcghg4aNJJ6yxhAT1zuQdThAdX3dQn
708.66283604 YTN 58
983 YZUuzpvpJUVNX1dmSBBDBgaU4jr8qTpyYo
706.89978291 YTN 461
984 YStKB1HA2aorfmAP89Tniv8RPDc9DAYnfF
706.38703702 YTN 1255
985 YRxBdb6rm7x9DskmUxpS9hb5Ld1QUhyYRg
705.96301092 YTN 214
986 YVnzWCTjCjarTHhgjV1LrbDMqyQn8j4Uun
704.84388642 YTN 1
987 YfuGRjyzZCB5FmbK7einASqMqtmTURJznR
704.01505938 YTN 1
988 YToFA3WwA6q1gJjASRnpZFmQ6ZjnZdVkLB
702.27504836 YTN 466
989 Ya5dQUQySNtnNA3Am11LEqUBgvM3DtEa3j
701.71099259 YTN 7
990 YfS8dBSjkRz1RKuJ9HH9RhkRBYLmmDNKAK
701.02320654 YTN 645
991 Ydp6K1sqA4PyWCt1MaBw8TxF5g1YKhgvAA
700.83409721 YTN 19
992 YV65tjznPwKz7NgySFFcUthL6m11rzcwFD
700.25416461 YTN 494
993 YikhvxnMXdET9G2E2eEccH7v2ArAoGSxrK
700.00020000 YTN 48
994 YPjgA8YXWNj2Gh26dnpXxVUAyxtTfGbMHo
700.00010000 YTN 46
995 YgZzsJgzLWRDt9QTBabfzqGh8HZhbfDxrs
700.00000000 YTN 7
996 YijVFE6g8inKqkshTdczBbpu3MCrT8zeZZ
700.00000000 YTN 1
997 YhkDc58LYE5uft7yrzwimBm14MF3BUUybd
700.00000000 YTN 10
998 Ymdwc6jrBnHjfv1bmCxcqkARkhct9iDQ3q
700.00000000 YTN 40
999 Ymb5WSTUHj6RMVWPPy9ogXgDw6tmhcBVzj
695.47668775 YTN 261
1000 YXSW4cmuTmdDEzkUx7qooxejsccnxMAdvW
691.28613336 YTN 43

ytn-explorer

CryptoServices.net
under-construction
powered by CoinLib 

 

 

Help keep us running/developing

Navigation

Viacoin Wallet - FAQ
Available Soon
PoS Wallet
Système de Tips
Tips System
Bientôt disponible
Escrow System
Bientôt disponible
Interface Marchande

CryptoServices.net